logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: archidiecezja.lodz.pl/ Internet

Nie godzimy się na kpiny z naszych wartości

Czwartek, 26 czerwca 2014 (14:48)

Kuria Metropolitalna w Łodzi oraz Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Rada Młodych Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej wydały oświadczenia w sprawie prezentacji bluźnierczego spektaklu „Golgota Picnic”.

 

Oświadczenie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej:

Dowiedzieliśmy się z prasy i od wielu osób świeckich, że w dniu dzisiejszym, tj. w czwartek, 26 czerwca, w Łodzi w Fabryce Sztuki przy ul. Bp. Wincentego Tymienieckiego 3, będzie miała miejsce projekcja spektaklu „Golgota Picnic”. Zamysł projekcji tego spektaklu przyjmujemy z bólem i oburzeniem. Powszechnie bowiem wiadomo, że obfituje on w pornografię, jest bluźnierczy, ordynarny i w sposób otwarty kpi z najświętszych prawd chrześcijańskiej wiary.

W czasie, kiedy największą troską należy otoczyć dzieci, zagubioną młodzież i rodziny, deprawuje się ich i odziera z wszelkich wartości.

Kuria Metropolitalna Łódzka protestuje przeciwko wydarzeniu, które godzi w uczucia religijne i łamie zasady obowiązującej w Polsce Konstytucji. Jest to tym bowiem bardziej przykre, że spektakl „Golgota Picnic” ma mieć miejsce w Łodzi, w mieście, które od samych początków tworzone było na fundamencie wzajemnego poszanowania wielu kultur, religii i wyznań.

Kuria Metropolitalna Łódzka przekazuje głos Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego, duchowieństwa, osób zakonnych i licznych wiernych świeckich, i wzywa władze miasta oraz organizatorów do zaniechania projekcji spektaklu „Golgota Picnic”.

Kościół katolicki dziękuje wszystkim, którzy wobec projekcji tego spektaklu protestują, i wzywa do zjednoczenia sił w budowaniu życia rodzinnego i społecznego w oparciu o solidne wartości wypływające z troski o prawdziwe dobro społeczeństwa.

 

Ks. Zbigniew Tracz

Kanclerz Kurii Metropolitalnej Łódzkiej

 

Oświadczenie Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Rady Młodych Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej:

Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Rada Młodych Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej wyraźnie sprzeciwiają się wystawieniu bluźnierczego i pornograficznego spektaklu „Golgota Picnic” w Łodzi. Jako katolicy, młodzi mieszkańcy naszego miasta oraz animatorzy życia kulturalnego i religijnego młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów dołączamy się do licznych protestów przeciwko prezentacji spektaklu, w którym w myśl art. 196 Kodeksu Karnego dochodzi do obrazy uczuć religijnych.

Nie godzimy się, aby ktokolwiek publicznie szydził ze śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa oraz kpił z największych i najświętszych wartości wiary chrześcijańskiej. Mówimy stanowcze „Nie!″ wobec tego typu form pseudoartystycznych, które dyskryminują i gorszą młode pokolenie katolików.

 

Diecezjalny Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

oraz Rada Młodych Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej

Źródło: Archidiecezja łódzka

NaszDziennik.pl