logo
logo

Zdjęcie: radiovia.com.pl/ Inne

Kalwaria Dzieci Nienarodzonych

Sobota, 5 lipca 2014 (09:26)

Aktualizacja: Sobota, 5 lipca 2014 (09:47)

Z ks. kanonikiem Jerzym Uchmanem, kustoszem sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu, rozmawia Magdalena Pachorek

 

Kalwaria Dzieci Nienarodzonych w Tarnowcu upamiętnia dzieci zabite w wyniku aborcji. Dlaczego ten wyjątkowy pomnik powstał akurat w tym zakątku diecezji rzeszowskiej?

- Dziełem Opatrzności Bożej stał się fakt skierowania przez biskupa rzeszowskiego Kazimierza Górnego do Tarnowca grupy francuskich krzewicieli cywilizacji życia zrzeszonych w Stowarzyszeniu Krzyżowców Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ich celem jest wynagradzanie Sercu Jezusowemu za grzechy publiczne, zwłaszcza popełniane w tzw. majestacie prawa, jak również modlitwa i troska o przywrócenie Prawa Bożego we Francji, a przez Francję na świecie.

Szacunek wobec prawa do życia oraz troska o przywrócenie tegoż prawa tam, gdzie jest ono łamane, stanowią główny nurt działalności tej organizacji. Właśnie z inicjatywy tego Stowarzyszenia powstał u nas Pomnik Miliarda w 1998 roku. Jest to jedyny w Polsce monument upamiętniający śmierć miliarda dzieci zamordowanych przez aborcję do roku 1997 – są to dane Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Pomnik jest umieszczony na tarnowieckim wzgórzu i pełni rolę symbolicznego cmentarza nienarodzonych. Składa się z ponad 7-metrowego krzyża symbolizującego ofiarę Jezusa Chrystusa na Golgocie oraz ze stu małych krzyży. Obok dużego krzyża znajduje się kapliczka z obrazem Matki Bożej z Guadalupe, patronki rodziców oczekujących potomstwa. Pomnik wraz z prowadzącą do niego Drogą Krzyżową określa się Kalwarią Trzeciego Tysiąclecia lub Kalwarią Dzieci Nienarodzonych.

W jaki sposób sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu przyczynia się do propagowania cywilizacji życia?

- Wspomniane stowarzyszenie znacząco przyczyniło się do ożywienia w naszym sanktuarium modlitwy w intencji obrony życia ludzkiego. Zaszczepienie w Tarnowcu idei krzewienia Ewangelii życia doskonale zjednoczyło się z łaską nowego życia i zdrowia, które tutaj są często wypraszane. Powstanie tarnowieckiej Kalwarii zbudowało nowy wymiar funkcjonowania sanktuarium, a także nadało bardzo aktualny dzisiaj apostolski kształt pobożności maryjnej przejawiającej się w modlitwie i ekspiacji oraz działalności na rzecz promowania cywilizacji życia.

Co więcej, intensywnie rozwija się u nas Ruch Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W każdą pierwszą sobotę miesiąca organizujemy Różaniec obrońców życia i błogosławieństwo rodziców oczekujących potomstwa. Od kilku lat na początku lipca organizujemy diecezjalne dni skupienia dla wszystkich otaczających troską życie ludzkie. Mam nadzieję, że sanktuarium w Tarnowcu będzie inspiracją do apostolskich działań w zakresie budowania cywilizacji życia w świecie niosącym tak wiele zagrożeń.

Dzisiaj w Tarnowcu odbędzie się XIV Ogólnopolska Pielgrzymka Pokutna za grzechy przeciw życiu. Dlaczego jako chrześcijanie nie możemy pozwalać na podważanie wartości ludzkiego życia?

- Widzimy, co się dzieje w otaczającym nas świecie. Niestety ludzie zaczynają odwracać się od Pana Boga, który wyraźnie powiedział, że nie wolno zabijać. Pomnik Miliarda jest wołaniem dzieci zamordowanych o to, aby przestrzegać Prawa Bożego. Nasza działalność jest również spełnianiem testamentu św. Jana Pawła II, który niejednokrotnie zachęcał nas, prosił, a nawet błagał, aby bronić życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Niestety w naszym katolickim Narodzie dzieje się tak wiele zła – niszczone jest życie, obserwujemy nagonki na tych, którzy powołują się na sumienie i wiarę. W tym zlaicyzowanym świecie powinniśmy wołać o godność człowieka oraz o szacunek dla życia ludzkiego. Na szczęście do naszego sanktuarium przybywają rzesze ludzi, którzy chcą modlić się o poszanowanie piękna Bożego stworzenia.

Niezwykle ważne jest także dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Przybywający do nas pielgrzymi chętnie podejmują to wyzwanie i biorą w obronę zagrożone życie bezbronnych istot. Do naszego sanktuarium przybywa też wiele osób, które zawdzięczają swoje życie właśnie duchowej adopcji. Modlitwa jest potężną bronią przeciw tym, którzy podnoszą rękę na życie. Nikt nie ma prawa podnosić ręki przeciw życiu, dlatego obowiązkiem każdego chrześcijanina jest jego obrona. To jest nasza misja i powołanie.

Dziękuję za rozmowę.

Magdalena Pachorek

NaszDziennik.pl