logo
logo

Zdjęcie: Ewa Sądej/ Nasz Dziennik

Chrześcijanie wciąż prześladowani

Piątek, 10 marca 2017 (03:12)

Podejmuje się liczne wysiłki, by promować i umacniać podstawowe prawo człowieka do wolności religijnej. A jednak w wielu częściach świata jesteśmy w rzeczywistości świadkami stałego pogarszania sytuacji, a nawet wręcz ataków na to niezbywalne prawo. Mówił o tym stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy urzędach Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie ks.  abp Ivan Jurkovič, otwierając 7 marca spotkanie towarzyszące 34. sesji ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka.

Zorganizowały je wspólnie Stolica Apostolska, Federacja Rosyjska, Armenia i Liban na temat: „Wzajemne poszanowanie i pokojowe współistnienie jako warunek pokoju międzyreligijnego i stabilizacji. Poparcie dla chrześcijan i innych wspólnot”.

Mówca podkreślił, że wybór i praktykowanie wiary muszą być wolne od jakichkolwiek nacisków. Zauważył, że sytuacja wolności religijnej w dzisiejszym świecie jest szokująca, zwłaszcza ze względu na bezprecedensową liczbę aktów przemocy wobec chrześcijan i innych wspólnot religijnych. W ostatnich latach miliony ludzi musiały opuścić rodzinne ziemie, często z powodu konfliktów, a wiele kościołów i świątyń innych religii zostało zniszczonych.

Dyplomata papieski przypomniał głębokie zaniepokojenie sytuacją wyznawców Chrystusa na Bliskim Wschodzie, wyrażone we wspólnym oświadczeniu wydanym przed dwoma laty na 28. sesji Rady Praw Człowieka. Przytoczył stwierdzenie Franciszka, że dziś jest więcej chrześcijańskich męczenników niż w pierwszych wiekach Kościoła.

Wskazał ponadto, że wolność religijna nie może się ograniczać jedynie do kultu i życia prywatnego, ale obejmuje też kierowanie się zasadami moralnymi wynikającymi z wyznawanej religii również w życiu publicznym. 

– Ma ona prowadzić do rozwoju wzajemnego szacunku między różnymi wyznaniami i ich zdrowej współpracy z państwem, bez pomieszania ról ani antagonizmu – powiedział ks. abp Jurkovič.

RS, KAI

NaszDziennik.pl