logo
logo

Zdjęcie: Marek Borawski/ Nasz Dziennik

Kościół walczy z handlem ludźmi

Czwartek, 30 kwietnia 2015 (20:11)

Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz Caritas Internationalis opublikowały wspólny dokument wzywający do zwiększenia zaangażowania chrześcijan na rzecz zwalczania handlu ludźmi.

Dokument został oficjalnie zaprezentowany na specjalnej konferencji w siedzibie Papieskiej Rady ds. Świeckich w Watykanie.

„Handel ludźmi jest współczesną formą niewolnictwa. Wiąże się z narzucaniem siłą kontroli nad ludźmi, oszustwami lub zmuszaniem do pracy, wykorzystywaniem seksualnym, żądaniem płacenia haraczów czy też innymi formami zniewolenia. Handel ludźmi ogałaca ofiary z ich wolności i narusza godność człowieka, stworzonego na obraz Boga. A przede wszystkim jest zbrodnią” – te mocne słowa z dokumentu wskazują na jednoznaczne stanowisko organizacji kościelnych wobec tego dramatycznego procederu.

Ludzie są uprowadzani najczęściej z krajów, gdzie nie przestrzega się podstawowych praw człowieka i gdzie nie jest zapewnione zaspokajanie minimalnych potrzeb socjalnych. Często są to państwa, gdzie panuje skrajne ubóstwo, brak jest stabilności politycznej, społecznej i gospodarczej, a także te, które dotknięte są konfliktami zbrojnymi. Ludzie są stamtąd przerzucani do takich miejsc na świecie, gdzie rośnie zapotrzebowanie na tanią siłę roboczą. Wykorzystuje się ich głównie do pracy na farmach, w fabrykach, w rybołówstwie, budownictwie, jak również w pracach domowych. Często motywem przemocy jest także zmuszenie do zawarcia małżeństwa lub pobranie narządów do przeszczepów.

„Handel ludźmi to gwałtownie rozwijający się międzynarodowy biznes, bardzo opłacalny, który nieuchronnie prowadzi do zniszczenia setek tysięcy ludzi – czytamy w watykańskim dokumencie. – Zjawisko to ma wymiar międzynarodowy i można mu przeciwdziałać jedynie przez podjęcie wspólnych działań”.

W związku z tym Kościół proponuje cztery konkretne rozwiązania. Po pierwsze, chodzi o zapobieganie takim aktom przez budzenie powszechnej świadomości. Po drugie, należy udzielić wszelkiej pomocy osobom dotkniętym jakąkolwiek formą handlu ludźmi. Dalej potrzebne są określone działania polityczne uwzględniające przyczyny powstawania tego zjawiska. A w końcu chodzi o stworzenie odpowiednich struktur, które pozwoliłyby na zintegrowaną walkę z tym procederem tak na szczeblu międzynarodowym, jak i w poszczególnych krajach.

RS, Radio Watykańskie

NaszDziennik.pl