logo
logo

Zdjęcie: LOsservatoreRomano/ Inne

Radio Maryja i Telewizja Trwam u Ojca Świętego

Czwartek, 8 listopada 2012 (02:12)

Podczas audiencji generalnej Benedykt XVI pozdrowił Rodzinę Radia Maryja. Najbliższy współpracownik Ojca Świętego ks. kard. Tarcisio Bertone zapewnił, że Pan Bóg wie, ile dobra zostało zasiane przez Radio Maryja i Telewizję Trwam

 

Plac św. Piotra w Rzymie w barwach biało-czerwonych, liczne transparenty z nazwami polskich miast oraz logo Radia Maryja i Telewizji Trwam. Radosne pozdrowienia i entuzjazm żywej wiary. Tak kilkutysięczna pielgrzymka Rodziny Radia Maryja dziękowała wczoraj Ojcu Świętemu za dar spotkania w Roku Wiary w sercu chrześcijaństwa - u grobów apostołów i bł. Jana Pawła II.

Zwracając się do Polaków przybyłych na środową audiencję generalną, Benedykt XVI powiedział w języku polskim: - Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów, a szczególnie Rodzinę Radia Maryja z biskupami.

- Pan wie, ile dobra zostało posiane w sercach słuchaczy przez wspólną modlitwę, głoszenie Ewangelii, katechezę, informację o życiu Kościoła czy bezpośrednie relacje z uroczystości i podróży papieskich. Z serca przyłączam się do waszego dziękczynienia! - mówił podczas uroczystej Eucharystii dla Rodziny Radia Maryja w Bazylice św. Piotra ks. kard. Tarcisio Bertone, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.

Msza Święta sprawowana była przy konfesji św. Piotra, przy ołtarzu papieskim - w miejscu, w którym celebracje liturgiczne sprawuje tylko Ojciec Święty lub za jego zgodą upoważniony kapłan.

W centrum katolicyzmu prosiliśmy też o błogosławieństwo dla Telewizji Trwam, dyskryminowanej przez rządzącą koalicję PO - PSL.

- W imię czego uchwala się restrykcyjne przepisy telekomunikacyjne, które utrudnią Radiu Maryja i Telewizji Trwam obecność w przestrzeni publicznej? Tendencja, aby wiarę zepchnąć do sfery prywatności, sprzeciwia się samej naturze wiary i jest dyskryminująca. Chrystus i Jego Ewangelia głoszona w Kościele i przez Kościół nie przestanie być znakiem budowania przyszłości dla ludzi albo "znakiem, któremu sprzeciwiać się będą" - upomniał się w homilii ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu KEP.

Pielgrzymowaliśmy do Rzymu w czasie szczególnym, by w łączności z Ojcem Świętym wyznać naszą wiarę, modlić się o jej umocnienie i nieuleganie pokusie chrześcijaństwa dostosowującego się do świata, ugrzecznionego. Takie świadectwo składa codziennie Benedykt XVI - odważny "współpracownik prawdy", bezlitośnie atakowany za sprzeciw wobec dyktatury relatywizmu.

- Przyjmujemy, Ojcze Święty, twoje wezwanie do nowej ewangelizacji, które było przedmiotem troski ostatniego synodu biskupów. A Maryja, Gwiazda Nowej Ewangelizacji, niech prowadzi nas na tę posługę, na spotkanie nowych ludzi i nowych czasów - dziękował za posługę Piotra Naszych Czasów o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

- Siejmy ziarno Ewangelii wszystkim i wszędzie - w rodzinach, środowiskach, Ojczyźnie, świecie, aby wszyscy byli mocni wiarą, aby nikt nie błądził w samotności, bo kto wierzy, nigdy nie jest sam - deklarował dyrektor Radia Maryja.

Małgorzata Rutkowska

Nasz Dziennik