logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Papież przybędzie do Pietrelciny

Piątek, 16 marca 2018 (21:51)

Papież Franciszek uda się jutro z pielgrzymką do Pietrelciny i San Giovanni Rotondo – miejsc związanych ze świętym Ojcem Pio.

 

Święty Ojciec Pio, kapucyn, na swoim ciele przez 50 lat nosił znamiona męki Chrystusowej – stygmaty. Charakteryzował się wielką pokorą i duchem modlitwy, za jego wstawiennictwem wielu ludzi odzyskiwało i nadal odzyskuje zdrowie duchowe i fizyczne.

Wizyta Ojca Świętego Franciszka jest związana z obchodzonym w tym roku na całym świecie rokiem jubileuszu 100-lecia otrzymania stygmatów oraz 50-lecia od przejścia do Domu Ojca tego świętego stygmatyka.

Bezpośrednio po przybyciu do rodzinnej miejscowości św. Ojca Pio Papież Franciszek uda się do kaplicy św. Franciszka z Asyżu. Następnie Ojciec Święty zatrzyma się obok pnia wiązu, przy którym w 1910 roku św. Ojciec Pio po raz pierwszy otrzymał stygmaty, czyli zewnętrzne znaki ran Jezusa Chrystusa. Na zakończenie wizyty w Pietrelcinie Franciszek spotka się ze wspólnotą Braci Mniejszych Kapucynów oraz wiernymi. 

Kolejnym miejscem pielgrzymki Papieża będzie San Giovanni Rotondo, czyli miejsce, gdzie przez lata przebywał św. Ojciec Pio. Warto podkreślić, że w 2017 roku do tej małej miejscowości w południowych Włoszech przybyło ponad 8 milionów pielgrzymów z całego świata.

Ten powszechnie czczony święty pozostawił po sobie dwa bardzo znane dzieła. Jedno z nich to Grupy Modlitwy noszące imię stygmatyka, do których przynależy ponad 3 miliony osób na całym świecie, a drugie to Dom Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo. Znany na całym świecie „szpital Ojca Pio” jest placówką prowadzoną w duchu chrześcijańskiej miłości i miłosierdzia oraz – ze względu na liczne specjalizacje i prowadzone badania naukowe – ważnym ośrodkiem medycznym we Włoszech. Obecnie szpital dysponuje 1200 łóżkami, podzielony jest na 26 oddziałów chirurgicznych i długookresowego leczenia medycznego oraz 14 oddziałów diagnostyki. Obejmuje 50 specjalizacji klinicznych. W swoim katalogu posiada 4300 usług diagnostycznych i terapeutycznych. Każdego roku przyjmuje się tu 56 tysięcy chorych w porządku zwykłym, nie licząc pogotowia. O pacjentów dba 2572 pracowników.

Dom Ulgi w Cierpieniu, będący własnością Stolicy Apostolskiej, został uznany za instytut leczenia
i opieki o charakterze naukowym. Obok działalności klinicznej oraz rehabilitacyjnej we współpracy
z włoskim ministerstwem zdrowia i instytutami medycznymi z całego świata zajmuje się badaniami klinicznymi w sektorze genetyki medycznej i chorób dziecięcych. Jest to pierwszy włoski szpital, który zbiera i przechowuje komórki macierzyste krwi pępowinowej. Dom Ulgi w Cierpieniu jest największym włoskim ośrodkiem wykonującym przeszczepy szpiku kostnego. We wrześniu 2010 roku rozpoczął tu działanie „bank mleka”, w którym przechowuje się i rozdziela podarowane ludzkie mleko.

Dlatego też na początku swojej wizyty Ojciec Święty odwiedzi właśnie Dom Ulgi w Cierpieniu, gdzie spotka się z chorymi i ich krewnymi oraz z personelem medycznym.

Następnie uda się do kościoła pw. Matki Bożej Łaskawej i klasztoru, do którego w 1912 roku przybył św. Ojciec Pio. Tam Papież Franciszek będzie modlił się przy relikwiach ciała św. Ojca Pio, a także przy krucyfiksie, przy którym Francesco Forgione otrzymał stygmaty 20 września 1918 roku. Z okazji wizyty papieskiej obie relikwie zostaną wystawione w prezbiterium kościoła pw. Matki Bożej Łaskawej. Zwieńczeniem papieskiej pielgrzymki będzie Msza Święta odprawiona przy ołtarzu polowym znajdującym się przed kościołem pw. św. Ojca Pio.

Również w Polsce przeżywamy Rok Jubileuszu 100-lecia otrzymania stygmatów oraz 50-lecia przejścia do Domu Ojca, które przypada 23 września bieżącego roku. Szczegółowy plan obchodów roku jubileuszowego „Do Nieba z Ojcem Pio” dostępny jest na stronie internetowej www.kapucyni.pl.

Patronat medialny nad Rokiem Jubileuszowym Ojca Pio objął „Nasz Dziennik”.

Andrzej B. Piotrowicz

NaszDziennik.pl