logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Komisja Ecclesia Dei kończy działalność

Sobota, 19 stycznia 2019 (19:28)

Ojciec Święty zlikwidował Papieską Komisję Ecclesia Dei, która zajmowała się dialogiem z Bractwem Kapłańskim św. Piusa X oraz wiernymi i zgromadzeniami życia konsekrowanego, sprawującymi liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego, czyli sprzed posoborowej reformy. Zadania Komisji przejmuje w całości Kongregacja Nauki Wiary.

W ogłoszonym Motu Proprio Papież Franciszek przypomina, że Komisja ta została ustanowiona przez św. Jana Pawła II w 1988 r., aby ułatwić zachowanie pełnej jedności kościelnej kapłanom, seminarzystom oraz wspólnotom zakonnym, związanym z Bractwem założonym przez ks. abp. Marcela Lefebvre'a.

W 2007 r. Ojciec Święty Benedykt XVI rozciągnął kompetencje Komisji na zgromadzenia zakonne przywiązane do nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego i żyjące według dawnych tradycji życia konsekrowanego. Dwa lata później Benedykt XVI zreorganizował tę Komisję, dostosowując ją do nowej sytuacji, po zdjęciu ekskomuniki z czterech biskupów konsekrowanych bez papieskiego upoważnienia przez ks. abp. Marcela Lefebvre'a. Związał ją również z Kongregacją Nauki Wiary, mając na względzie, że odtąd kwestie, którymi miała się zajmować, miały charakter przede wszystkim doktrynalny. W ubiegłym roku Kongregacja Nauki Wiary wystąpiła z wnioskiem przyjętym przez Papieża, by dialog z Bractwem św. Piusa X był prowadzony bezpośrednio przez tę dykasterię.

Uzasadniając swą decyzję o likwidacji Papieskiej Komisji Ecclesia Dei, Papież zauważył, że zmieniły się warunki, w których ustanowił ją św. Jan Paweł II. Ponadto ustabilizowały się zarówno życie, jak i liczba zgromadzeń zakonnych, które sprawują liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego. Franciszek pragnie także, aby we wspólnocie kościelnej wzrastała świadomość, że zadania i kwestie, którymi zajmowała się Komisja, mają charakter głównie doktrynalny.
 

RP, Radio Watykańskie

NaszDziennik.pl