logo
logo

Watykan

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Wielki Papież

Czwartek, 24 października 2019 (20:19)

Święty Jan Paweł II zostanie uznany za Doktora Kościoła i Patrona Europy? Prośba w tej sprawie została skierowana do Ojca Świętego Franciszka.

Bronił życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, był obrońcą rodziny budowanej na sakramentalnym małżeństwie mężczyzny i kobiety, był stróżem chrześcijańskiej antropologii i moralności, walczył o jedność Europy opartej na chrześcijańskich wartościach. „Bogactwo pontyfikatu św. Jana Pawła II – przez licznych historyków i teologów określanego Janem Pawłem II Wielkim – wypływało z bogactwa jego osobowości – poety, filozofa, teologa i mistyka, realizując się w wielu wymiarach, od duszpasterstwa i nauczania, poprzez kierowanie Kościołem powszechnym, aż po osobiste świadectwo świętości życia” – napisał w specjalnym liście do Papieża ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Walczył o Europę

– Ogłoszenie św. Jana Pawła II Doktorem Kościoła to ukazanie, jak doniosłe znaczenie ma dla Kościoła powszechnego, dla naszej wiary i dla kolejnych pokoleń jego nauka. Tytuł Patrona Europy podkreśliłby wkład św. Jana Pawła II w budowanie jej jedności jako nauczyciela wiary, który walczył o to, aby Europa była wierna chrześcijańskim korzeniem, aby nigdy nie zatraciła swojej chrześcijańskiej tożsamości – zaznacza w rozmowie z „Naszym Dziennikiem” ks. abp Wacław Depo.

Metropolita częstochowski zwraca uwagę, że św. Jan Paweł II podkreślał, iż macierzyńska troska Kościoła pozwala człowiekowi odkryć na nowo to, co stanowi o jego istocie, o jego powołaniu i przeznaczeniu. – Dziś Europa, Parlament Europejski, jego komisje odcinają się od zamysłu twórców Zjednoczonej Europy, m.in. Roberta Schumana, Alcide de Gasperiego, którzy chcieli budować jedność Europy na Chrystusie. Dlatego ukazanie św. Jana Pawła II jako Patrona Europy jest bardzo znaczące. On tłumaczył i przestrzegał, że chrześcijańska Europa, odcinając się od swoich korzeni, otwiera się na totalitaryzm ideologiczny – zwraca uwagę ks. abp Depo. Wskazuje w tym kontekście na bardzo widoczny i zaawansowany proces degradacji człowieka w Europie, który odchodzi od Chrystusa. – Legalizacja prawa do aborcji i eutanazji, procedura in vitro, uznawanie w świetle prawa związków jednopłciowych to wszystko są sygnały śmierci Europy, która zapomina o swoich korzeniach. Dlatego powinniśmy bardzo mocno podkreślać rolę św. Jana Pawła II nie tylko jako patrona od strony społecznej, ale także, a może przede wszystkim, religijnej – akcentuje metropolita częstochowski.

Małżeństwo i rodzina

Święty Jan Paweł II był obrońcą antropologii chrześcijańskiej, z której wynika chrześcijańska moralność. Uznanie go za Doktora Kościoła i Patrona Europy będzie miało ogromne znaczenie wobec tych prądów i ideologii współczesnej kultury, które odrzucają Boga i całkowicie zniekształcają obraz człowieka i rodziny. Fundamentem nauczania św. Jana Pawła II była integralna wizja człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Pana Boga.

– Jan Paweł II był wielki świętością i genialnością umysłu – zaznacza w rozmowie z nami prof. Mieczysław Guzewicz, konsultor Rady KEP Polski ds. Rodziny. W tym kontekście zwraca też uwagę, na znaczenie nauczania św. Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie.

– Gdy po śmierci Jana Pawła II zaczęto podsumowywać jego pontyfikat, bardzo mocno podkreślono, że w historii Kościoła nie było takiego Papieża, który by tak wiele powiedział, napisał i zrobił dla małżeństwa i rodziny. Za czasu pontyfikatu Jana Pawła II spod jego ręki wyszło około 80 tys. stron zapisanego tekstu, z czego około 38 tys. dotyczyło małżeństwa i rodziny – akcentuje prof. Guzewicz. Zatem prawie blisko połowa tego, co św. Jan Paweł II napisał w czasie pontyfikatu, poświęcona była właśnie sprawom małżeństwa i rodziny.

– Ukazywał piękno i wartość małżeństwa, piękno seksualności mężczyzny i kobiety, powołanych w sakramentalnym małżeństwie do bycia jednym ciałem, otwartych na dar potomstwa. Jego książka „Miłość i odpowiedzialność” jest lekturą niezwykłą – wskazuje nasz rozmówca.

Jak ocenia, w kontekście obecnej sytuacji, gdy różne prądy ideologiczne chcą zniszczyć piękno małżeństwa i rodziny, bardzo wyczekiwane będzie uznanie za Doktora Kościoła i Patrona Europy św. Jana Pawła II, pierwszego Polaka w tym gronie. – Choć po ludzku wydaje się, że nic już nie możemy zrobić, to Pan Bóg daje nam narzędzia, takim narzędziem jest nauczanie św. Jana Pawła II. Uznanie go za Doktora Kościoła i ogłoszenie Patronem Europy stanie się źródłem nadziei i wsparcia dla małżeństwa i rodziny w Europie i świecie – konkluduje prof. Guzewicz.

Małgorzata Bochenek

Nasz Dziennik