logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: ALESSANDRA TARANTINO/ PAP/EPA

Pod Twoją obronę

Sobota, 30 maja 2020 (22:08)

O ustanie pandemii COVID-19 modlił się dziś wieczorem Ojciec Święty wraz z grupą wiernych przed grotą z Lourdes, w Ogrodach Watykańskich. W modlitwę z Papieżem włączyły się sanktuaria na całym świecie, szczególnie 40 najważniejszych i najbardziej znanych: Aparecida w Brazylii, i Lujàn w Argentynie, a także różne sanktuaria od Korei do Fatimy, od Lourdes do Częstochowy, sanktuarium Naszej Pani w Banneux oraz najbardziej znane włoskie sanktuaria: w Loreto, św. Ojca Pio w San Giovanni Rotondo oraz w Pompejach.

Przy grocie lurdzkiej w Ogrodach Watykańskich powitał Ojca Świętego przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, abp Rino Fisichella.

Franciszek złożył kwiaty pod figurą Matki Bożej, a następnie odmówił krótką modlitwę:

O Maryjo,

zawsze jaśniejesz na naszej drodze

jako znak zbawienia i nadziei.

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie Chorych,

Która pod krzyżem zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa,

Trwając mocna w wierze.

Ty, będąc Zbawieniem ludu rzymskiego,

wiesz czego potrzebujemy

i jesteśmy pewni, że sprawisz

aby tak jak Kanie Galilejskiej,

mogła powrócić radość i święto

po tej chwili próby.

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości,

Byśmy dostosowali się do woli Ojca

i czynili to, co powie nam Jezus,

który obarczył się naszym cierpieniem

i dźwigał nasze boleści

by nas prowadzić przez krzyż,

ku radości zmartwychwstania. Amen.

Pod Twoją obronę

uciekamy się,

święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami

racz nie gardzić

w potrzebach naszych,

ale od wszelakich

złych przygód

racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna

i błogosławiona.

Poszczególne dziesiątki Różańca odmawiali przedstawiciele różnych kategorii osób szczególnie dotkniętych koronawirusem: lekarz i pielęgniarka; osoba uzdrowiona, a także osoba, która straciła członka rodziny; kapłan, kapelan szpitalny i zakonnica-pielęgniarka; farmaceuta i dziennikarz; wolontariusz Obrony Cywilnej wraz z rodziną; oraz młoda rodzina, w której właśnie w tym czasie urodziło się dziecko, będące znakiem nadziei i zwycięstwa życia nad śmiercią.

Modlono się Litanią Loretańską, odśpiewano antyfonę „Salve Regina”. Na koniec Ojciec Święty odmówił następującą modlitwę:

„Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko”

W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat, wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko, i uciekamy się pod Twoją obronę.

O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej pandemii koronawirusa, i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują swoich bliskich zmarłych, niekiedy pochowanych w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby chore, przy których, by zapobiec infekcji, nie mogą być blisko. Wzbudź ufność w tych, którzy są niespokojni z powodu niepewnej przyszłości i następstw dla gospodarki i pracy.

Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga, Ojca miłosierdzia, aby ta ciężka próba skończyła się i by powróciła perspektywa nadziei i pokoju. Podobnie jak w Kanie Galilejskiej wyjednaj u Twego Boskiego Syna, by pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich serca na ufność.

Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, aby ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich wysiłki i daj im siłę, dobroć i zdrowie.

Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi oraz kapłanów i osoby konsekrowane, którzy z troską duszpasterską i zaangażowaniem ewangelicznym starają się pomagać i wspierać wszystkich.

Najświętsza Dziewico, oświeć umysły naukowców, mężczyzn i kobiet, żeby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać tę chorobę.

Wspieraj przywódców państw, aby działali mądrze, z troską i wielkodusznością, pomagając tym, którym brakuje tego, co niezbędne do życia, planując rozwiązania społeczne i ekonomiczne z dalekowzrocznością i z duchem solidarności.

Najświętsza Maryjo, porusz sumienia, aby ogromne sumy używane na rozwój i doskonalenie uzbrojenia mogły być wykorzystane do promowania odpowiednich badań, żeby zapobiec podobnym katastrofom w przyszłości.

Najukochańsza Matko, spraw, aby w świecie wzrastało poczucie przynależności do jednej wielkiej rodziny, będąc świadomymi więzi łączącej wszystkich, abyśmy z duchem braterskim i solidarnością spieszyli z pomocą w licznych biedach i sytuacjach nędzy. Pobudzaj do stanowczości w wierze, wytrwałości w służbie, stałości w modlitwie.

Matko Miłosierdzia, prowadź kroki pielgrzymów, pragnących dotrzeć do Ciebie w poświęconych Tobie sanktuariach na całym świecie pod różnymi wezwaniami, twoim słodkim i matczynym spojrzeniem, wysłuchaj ich modlitw i bądź dla każdego bezpiecznym przewodniczką.

O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie swoje niespokojne dzieci i wyproś, aby Miłosierny Ojciec zadziałał swoją wszechmocną ręką i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii, żeby życie mogło powrócić do normalnego biegu w spokoju.

Zawierzamy się Tobie, która jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Amen.

Po udzieleniu apostolskiego błogosławieństwa Ojciec Święty pozdrowił po hiszpańsku wiernych zgromadzonych w sanktuariach Ameryki Łacińskiej, dziękując im za tę obecność i prosząc dla nich o opiekę Matki Bożej z Guadelupe.

W modlitwie w Ogrodach Watykańskich uczestniczył także m.in. emerytowany arcybiskup Lyonu, kard. Philippe Barbarin.

RP, KAI

NaszDziennik.pl