logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: VATICAN MEDIA / PAP/EPA

Pielgrzymka do ziemi Abrahama

Piątek, 11 grudnia 2020 (15:11)

Aktualizacja: 11 grudnia 2020 (15:16)

W marcu 2021 r. Papież Franciszek odbędzie pielgrzymkę do Iraku.

„Zachęcam do wykorzystania wizyty Papieża, aby zmobilizować opinię publiczną do wsparcia chrześcijan na Wschodzie, aby nadal byli oni znakiem obecności miłości Chrystusa, powszechnego braterstwa oraz pokojowego współistnienia” – napisał ks. kard. Luis Sako w przesłaniu patriarchy Kościoła chaldejskiego.
Zwrócił się w nim do chrześcijan w Iraku oraz wszystkich mieszkańców kraju w związku z wizytą Papieża Franciszka, przewidzianą na marzec 2021 roku. Zaznaczył, że będzie to pielgrzymka do ziemi Abrahama.

Ojciec Święty przyniesie orędzie umocnienia dla wszystkich w czasach niepewności. Ta wizyta doda odwagi Irakijczykom do przezwyciężenia bolesnej przeszłości, do pojednania oraz leczenia ran, do budowania jedności i do rozwoju kraju. Będzie stanowiła okazję, aby powrócić do korzeni, do nawrócenia i umocnienia tożsamości chrześcijańskiej i irackiej.

Ks. kard. Sako ma nadzieję, że pielgrzymka Franciszka ukaże nową wizję Kościoła w Iraku oraz w całym regionie, zapali entuzjazmem w powrocie do duchowego ewangelicznego radykalizmu, skłoni do bliskości wobec ludzi, aby służyć im z hojnością i radością.

Patriarcha wspomniał także o wyzwaniach natury politycznej, ekonomicznej oraz społecznej oraz o skutkach pandemii koronawirusa, która bardzo utrudnia kontakty i pracę. Także pod tym względem wizyta papieska powinna być punktem zwrotnym w taki sposób, aby wiara i nadzieja stały się w trudnym czasie zobowiązaniem.

Czas przygotowania do pielgrzymki powinien skłonić do podjęcia odpowiedzialności za przyszłość Kościoła oraz kraju, a także do stawiania ważnych pytań: W czym wyraża się nasza obecność jako chrześcijan i jaki ma wpływ na społeczeństwo? Jaka jest nasza wizja przyszłości chrześcijaństwa i głoszenia go w Iraku oraz na Bliskim Wschodzie? Czy wiąże się to z decyzją o opuszczeniu kraju, czy pozostaniu w nim, podejmując wyzwania budowania jedności, dawania świadectwa w duchu otwartości z wiarą, nadzieją i radością?

Ks. kard. Sako podkreślił, że Irak jest również ziemią chrześcijan, której nie powinni porzucać czy wręcz myśleć o niej bez swojej obecności. Ona nie jest przypadkowa i nie powinna wiązać się z emigracją, ale z realizacją Bożego zamysłu. To jest powołanie i misja. „Trzeba tworzyć harmonię w życiu chrześcijańskim pomiędzy wyzwaniami czasów i zakorzenieniem we wschodniej identyczności” – dodał patriarcha.

JG, KAI

NaszDziennik.pl