logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: / PAP/EPA

W trosce o bliźnich

Piątek, 1 stycznia 2021 (17:05)

Aktualizacja: 1 stycznia 2021 (17:13)

„Święta Boża Rodzicielko, Tobie poświęcamy nowy rok. Maryjo, pobłogosław nasz czas i naucz nas znajdować czas dla Boga i innych” – modlił się wczoraj Ojciec Święty podczas Mszy św. na rozpoczęcie nowego roku. 

 

Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej odczytał papieską homilię, w której Biskup Rzymu nawiązał do obchodzonej uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki. Zwrócił uwagę, że rodząc Jezusa, przynosi nam Ona błogosławieństwo Boga, które winniśmy nieść innym. „To będzie dobry rok, jeśli zatroszczymy się o innych, tak, jak to czyni Matka Boża względem nas” – napisał Ojciec Święty.

Temat rozpoczynającego się nowego roku Franciszek, już osobiście, poruszył w rozważaniu poprzedzającym modlitwę „Anioł Pański”, która transmitowana była z papieskiej biblioteki w Pałacu Apostolskim w Watykanie. Papież  zachęcił, byśmy wykorzystali dany nam przez Boga czas 2021 roku „na rzecz naszego rozwoju ludzkiego i duchowego, aby był to czas na zniwelowanie nienawiści i podziałów, aby był to czas poczucia, że wszyscy jesteśmy bardziej braćmi, aby był to czas budowania, a nie niszczenia, troszcząc się jedni o drugich i o świat stworzony”.

Nawiązując do obchodzonego również wczoraj Światowego Dnia Pokoju, Franciszek zauważył, że „bolesne wydarzenia, które wyznaczyły drogę ludzkości w minionym roku, a zwłaszcza pandemia, uczą nas, jak bardzo niezbędne jest zainteresowanie się problemami innych i podzielanie ich obaw”. Podkreślił, że „pokój można zbudować, jeśli zaczniemy żyć w pokoju ze sobą i z tymi, którzy są wokół nas, usuwając przeszkody, które uniemożliwiają nam troskę o tych, którzy są w potrzebie i w ubóstwie”. „Pokój jest przede wszystkim darem Bożym. Trzeba o niego błagać nieustanną modlitwą, podtrzymywaną cierpliwym i pełnym szacunku dialogiem, budowanym poprzez współpracę otwartą na prawdę i sprawiedliwość oraz zawsze dbającą o słuszne aspiracje jednostek i narodów” – powiedział Następca św. Piotra.

Dziękczynienie za rok miniony

Ze względu na problemy zdrowotne Ojciec Święty nie mógł przewodniczyć również Pierwszym Nieszporom uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki. W ostatni dzień 2020 roku w bazylice watykańskiej przewodniczył nabożeństwu ks. kard. Giovanni Battista Re, dziekan Kolegium Kardynalskiego, który również odczytał treść przygotowanej przez Franciszka homilii. Nawiązując w niej do mijającego roku, naznaczonego pandemią, Ojciec Święty zauważył, że być może dotknęła nas ona również dlatego, aby wyzwolić współczucie i wzbudzić postawę oraz gesty bliskości, troski i solidarności. W sposób szczególny podziękował pracownikom personelu medycznego: lekarzom, pielęgniarkom, pielęgniarzom oraz wolontariuszom, jak również kapłanom, siostrom zakonnych oraz zakonnikom. Podziękowanie objęło tych, którzy troszczą się o rodziny i służą dobru wspólnemu, w tym nauczycieli i wychowawców, a także pracowników administracji publicznej oraz służb porządkowych. „Jak to może się zdarzyć, że tyle osób, bez żadnej zapłaty, oprócz tej płynącej z samego czynienia dobra, znajduje siły do troszczenia się o innych? Co ich pobudza do rezygnacji z czegoś swojego, z osobistej wygody, z własnego czasu, z posiadanych dóbr, aby udzielić tego innym?” – pytał Biskup Rzymu. „W głębi, u podstaw, nawet jeśli oni o tym nie myślą, pobudza ich moc Boga, która jest silniejsza od naszych egoizmów. Za to oddajemy chwałę Bogu, ponieważ wierzymy i wiemy, że wszelkie dobro, które z dnia na dzień dokonuje się w świecie, ostatecznie pochodzi od Niego” – podkreślił Franciszek.

Uroczyste Nieszpory zakończyły się odśpiewaniem hymnu „Te Deum” w podziękowaniu Bogu za łaski otrzymane w minionym roku.

                                                                                             

Sebastian Karczewski

NaszDziennik.pl