logo
logo

Zdjęcie: Mateusz Marek/ Nasz Dziennik

Dialog z Bogiem jest łaską

Środa, 3 marca 2021 (10:08)

Aktualizacja: 3 marca 2021 (10:31)

Człowieczeństwo Jezusa otwiera nas na relacje istniejące między Ojcem, Synem i Duchem Świętym i pozwala nam nieco przeczuć z ogromu miłości trzech Osób Boskich – stwierdził Papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej

Ojciec Święty podkreślił, że Pan Jezus otworzył dla nas niebo i wprowadził nas w relację z Bogiem. Wskazał na ograniczoność człowieka i jego nieumiejętność modlitwy czy też zagubienia w obliczu Boga. – Dialog z Bogiem jest łaską: nie jesteśmy jej godni, nie mamy prawa się domagać, „utykamy” z każdym słowem i każdą myślą... Ale Jezus jest bramą, która się otwiera – stwierdził Franciszek.

Papież przypomniał, że w mitologii często bogowie bywali obojętni na ludzkie losy. Podkreślił, że wiara w Boga miłującego człowieka jest możliwa dzięki poznaniu Jezusa, który za nas, ludzi, ofiarował swe życie, by nas zbawić. Mówi On nam swoim życiem, do jakiego stopnia Bóg jest Ojcem. – Trudno nam zrozumieć, a i to z bardzo daleka, miłość, jaką napełniona jest Trójca Przenajświętsza, i jaki bezmiar wzajemnej życzliwości istnieje między Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Ikony wschodnie pozwalają nam przeczuć nieco z tej tajemnicy, będącej źródłem i radością całego wszechświata – zauważył Ojciec Święty.

Cytując nauczanie Katechizmu Kościoła katolickiego, Franciszek stwierdził, że człowieczeństwo Jezusa jest drogą, na której Duch Święty uczy nas modlić się do Boga, naszego Ojca. – Człowieczeństwo Jezusa uczyniło dla nas dostępnym życie wewnętrzne Trójcy Świętej – powiedział Papież, podsumowując swoją katechezę.

AB, KAI

NaszDziennik.pl