logo
logo

Zdjęcie: / Nasz Dziennik

Ojciec Święty Franciszek do Polaków

Środa, 17 maja 2023 (12:46)

Aktualizacja: Wtorek, 28 listopada 2023 (11:26)

Polecajmy św. Andrzejowi Boboli wszystkie trudne sprawy waszej ojczyzny i innych krajów, w szczególności sprawę pokoju na Ukrainie – z takim apelem Papież Franciszek zwrócił się do Polaków podczas środowej audiencji ogólnej w Watykanie.

Najpierw w Watykanie odczytano po polsku streszczenie papieskiej katechezy: „Kontynuując cykl katechez poświęcony gorliwości apostolskiej, przybliżyłem postać św. Franciszka Ksawerego, patrona misji katolickich. Ten jezuita był w grupie pierwszych misjonarzy wysłanych do Indii, gdzie mimo ogromnych trudów i niebezpieczeństw przez lata z oddaniem głosił Jezusa i Jego Ewangelię ludziom innej kultury. Następnie udał się na Moluki, najdalsze wyspy archipelagu indonezyjskiego, gdzie założył wiele wspólnot chrześcijańskich, ułożył katechizm w miejscowym języku i nauczył go śpiewać. Kolejnym celem była Japonia, gdzie wówczas nie dotarł jeszcze żaden misjonarz europejski. Mimo wielu przeciwności i nieznajomości języka zasiane przez niego ziarna przyniosły wielkie owoce. Niespełnionym pragnieniem Franciszka Ksawerego pozostało dotarcie z Ewangelią do Chin, które uważał za kluczowe dla ewangelizacji Azji. Jego niezwykle intensywna działalność misyjna zawsze była połączona z modlitwą. Gdziekolwiek się znajdował, otaczał wielką troską chorych, ubogich i dzieci. Umiłowanie Chrystusa było siłą, która prowadziła go w najdalsze peryferie. Trudy, niebezpieczeństwa, niepowodzenia, rozczarowania i zniechęcenie przezwyciężał, oddając się Jezusowi aż do końca”.

Następnie Papież Franciszek pozdrowił Polaków. „Serdecznie witam pielgrzymów polskich, a szczególnie grupę zaangażowaną w obronę życia z Bractwa Małych Stópek. Wczoraj Kościół w Polsce obchodził wspomnienie św. Andrzeja Boboli, jezuity, kapłana i męczennika. Polecajmy mu wszystkie trudne sprawy waszej ojczyzny i innych krajów, w szczególności sprawę pokoju na Ukrainie. Z serca wam błogosławię” – powiedział Ojciec Święty.

Na placu św. Piotra obecni byli polscy i polonijni harcerze, w tym także z objętej wojną Ukrainy, którzy pielgrzymują do Rzymu w Roku Dziękczynienia za patrona Harcerstwa Polskiego bł. Stefana Wincenta Frelichowskiego. 250-osobowej grupie harcerzy towarzyszą księża biskupi: Wiesław Lechowicz, Grzegorz Suchodolski i Stanisław Oder. Harcerze podarowali Ojcu Świętemu obraz błogosławionego patrona, autorstwa Andrzeja Filipowicza, artysty z Białorusi, a także Akt dziękczynienia za ustanowienie przez Stolicę Apostolską patrona Harcerstwa Polskiego.

AB, EKO, PAP

NaszDziennik.pl