logo
logo
zdjęcie

Zdjęcie: M.Borawski/ Nasz Dziennik

Benedykt XVI dziękuje

Wtorek, 28 maja 2013 (13:01)

List emerytowanego Papieża Benedykta XVI do ks. prof. dr. Krzysztofa Góździa, wydawcy polskiej edycji "Opera Omnia" Josepha Ratzingera

 

Państwo Watykańskie
                                                                                                                     15.05.2013


Przewielebny Ksiądz
Prof. dr Krzysztof Góźdź

Wydawca polskiej edycji
"Opera Omnia" Josepha Ratzingera

 

Wielce szanowny Księże Profesorze!

Bardzo serdecznie dziękuję Księdzu za uprzejmy list z dnia 28 kwietnia 2013 roku, a szczególnie za wszelki trud, jaki Ksiądz wkłada w opublikowanie moich dzieł Opera Omnia. Potrafię sobie doskonale wyobrazić, jak wiele duchowego i materialnego poświęcenia wymaga to przedsięwzięcie, za które mogę jedynie po prostu podziękować. Fakt, że to dzieło otrzymało nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2013, jest dla mnie prawdziwą radością, a także pomocnym potwierdzeniem dla tych wszystkich, którzy inwestują w to przedsięwzięcie swój czas i swoją energię.

Księdzu i całemu Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu przesyłam moje serdecznie pozdrowienia i życzenia błogosławieństwa.

                                                                                             W Panu

                                                                                             Benedictus XVI

NaszDziennik.pl