logo
logo

Pod
patronatem „Naszego Dziennika”

Zdjęcie: Robert Sobkowicz/ Nasz Dziennik

II Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

Niedziela, 1 maja 2022 (08:46)

Aktualizacja: Niedziela, 1 maja 2022 (15:01)

„Jesteś ochrzczony – czy o tym pamiętasz?”. Pod takim hasłem w sobotę 30 kwietnia odbył się II Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej z okazji 1025. rocznicy chrztu Gdańska i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha oraz 25. rocznicy powstania Akcji Katolickiej w archidiecezji.

Obrady poprzedziła Msza św. sprawowana w archikatedrze oliwskiej pod przewodnictwem ks. abp. Tadeusza Wojdy. Koncelebrowali ją kapłani związani z Akcją Katolicką, kongresowi prelegenci oraz ks. Zbigniew Cichon, archidiecezjalny asystent kościelny. Uczestniczyli w niej m.in.: Urszula Furtak, prezes Akcji Katolickiej w Polsce; Ryszard Furtak, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej; członkowie Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej z prezes Joanną Olbert na czele, a także zaproszeni goście.

W homilii metropolita gdański, nawiązując do hasła przewodniego kongresu, powiedział, że dzisiaj jest konieczna wspólna refleksja nad świadomością własnego chrztu. – Chrzest jest źródłem i fundamentem życia Bożego w nas. On zmienił wszystko w naszym życiu. Uwolnił nas od grzechu pierworodnego i od jego skutków oraz otworzył nas na obecność Boga – powiedział. Przypomniał jednocześnie znaczenie chrztu, który zmienił historię nie tylko każdego wierzącego, rodzin i wspólnot, ale również całej Polski. – W tym roku obchodzimy 1025. rocznicą chrztu Gdańska i męczeńskiej śmierci św. Wojciecha, patrona naszej archidiecezji i całej Polski. Przelał on krew za Chrystusa, za Jego Ewangelię, ale również i za nas, abyśmy mogli wyznawać tę samą wiarę – podkreślił hierarcha.

Dalszą część refleksji poświęcił Akcji Katolickiej, która stała się nowym powiewem na gruncie odradzającego się polskiego społeczeństwa z ruin komunistycznej, antychrześcijańskiej rzeczywistości. – Od samego początku swojego istnienia na Pomorzu starała się ona podejmować i wspierać wierzących w realizacji ich zobowiązań chrzcielnych. Niosła ze sobą ideały chrześcijańskie i solidną formację do wartości, krzewiła chrześcijańską kulturę i dawała szerokie możliwości działania na wielu polach wychowania młodych pokoleń, inspirowała do budowania nowych elit społecznych i politycznych. Wielu wstępowało w jej szeregi, by szukać możliwości realizacji bliskich sobie wizji ludzkich i ideałów chrześcijańskich – wyjaśniał kaznodzieja. Dodał, że dzisiaj dziękujemy za 25 lat istnienia Akcji Katolickiej w archidiecezji gdańskiej i za wszelkie dobro, jakie zadziało się przez jej posługę, a którego beneficjentami było wiele osób i grup społecznych.

Metropolita gdański zauważył, że w ostatnich latach jesteśmy świadkami wielkich i gwałtownych przemian w świecie i w naszym polskim społeczeństwie. – Jest to świat pełen zamętu i niepewności, odrzucania wartości i moralnych zasad, negowania prawd wiary i nawet prawa naturalnego. Wolność jest coraz bardziej rozumiana jako hołdowanie własnej wyobraźni i własnemu ustanawianiu prawdy i prawa – mówił. W tym kontekście Akcja Katolicka odgrywa szczególną rolę. Najpierw jednak ona sama musi na nowo odnaleźć swoją tożsamość i określić stojące przed nią zadania. – Akcja Katolicka wydaje się być wezwana do podjęcia wysiłku głębszego odczytania teraźniejszości, jego wymiarów, jego trudności i jego potrzeb. Takie rozeznanie pozwoliłoby jej lepiej zrozumieć, czym powinna być dzisiaj i jakie jest jej powołanie w przestrzeni dzisiejszego świata, w którym Bóg jest obecny i pisze historię wespół z człowiekiem. Zwrócił uwagę, że Akcja Katolicka jest dziełem Bożym. – Bóg odrobinę doświadcza ją ciemnościami, ale ona musi się modlić, wzywać Ducha i rozeznawać! Musi mieć wiarę, musi wierzyć! – apelował hierarcha.

Po zakończeniu homilii ks. abp Wojda poświęcił repliki wyjątkowego krzyża, pochodzącego z przełomu XII i XIII w., który jest najstarszym zabytkiem archeologicznym świadczącym o chrystianizacji pomorskiej ziemi.

Kolejna część kongresu miała miejsce w Auli im św. Jana Pawła II. Pierwsze trzy referaty koncentrowały się wokół zagadnień historycznych. Przedmiotem refleksji były osoba św. Wojciecha i jego dziedzictwo (ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB), chrześcijańskie dzieje pomorskiej ziemi (ks. prof dr hab. Grzegorz Wejman) i najstarsze świadectwa chrystianizacji Gdańska w świetle badań archeologicznych (Ewa Trawicka, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku). Następne trzy referaty koncentrowały się na znaczeniu chrztu dla budowania tożsamości człowieka wierzącego, wspólnoty wiary i działań na rzecz ewangelizacji społeczeństwa. Refleksja dotyczyła kulturowego znaczenia chrztu Polski w kontekście współczesności (ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz SChr), pytań o to, co chrześcijanin uczynił ze swoim chrztem (ks. prof. dr hab. Robert Skrzypczak) i miejsca oraz roli Akcji Katolickiej w Kościele, a także w świecie (ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka).

Całość kongresowych obrad podsumował ks. bp Wiesław Szlachetka, który podkreślił, że Akcja Katolicka powinna być obecna w większej liczbie parafii. Poprzez swoją obecność powinna również dawać impuls do rozwoju wiary i życia zgodnego z Ewangelią.

Więcej warto zobaczyć TUTAJ.

APW, KAI

NaszDziennik.pl