logo
logo
Niedziela,
15 listopada 2015
Co mnie nurtuje?

List do uczestników Międzynarodowego Kongresu "Katolicy i sztuka"

zdjęcie
Witold Tomczak
poseł Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2009

Witold Tomczak      Kępno, 16.11.2015 r.

Lekarz - sygnatariusz Deklaracji Wiary

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej

w latach 1997-2009

 

Do P.T. Organizatorów i Uczestników

Międzynarodowego Kongresu 

„Katolicy i sztuka - szanse i zagrożenia”

WSKSiM w Toruniu

 

Czcigodni Pasterze Kościoła Katolickiego, Szanowni Państwo!

 

Wyrażam wdzięczność organizatorom i prelegentom Kongresu za ważną i aktualną debatę w trosce o piękno, dobro i prawdę w sztuce oraz o jej znaczeniu w życiu katolików.

Dając wyraz egzemplifikacji dla prowadzonego dyskursu pragnę przypomnieć Państwu działanie antyartystyczne, realizowane wbrew klasycznym kanonom, pod pretekstem wolności 

w sztuce, a de facto uderzające w uczucia religijne katolików i godność narodową Polaków.

15 lat temu, gdy Jan Paweł II przeprowadzał Kościół w Trzecie Tysiąclecie, w 2000 roku, na Polskiej Ziemi dopuszczono się bluźnierstwa i zniewagi wobec Najwyższego Pasterza Kościoła Katolickiego. W Galerii Narodowej „Zachęta” w Warszawie, na stulecie jej istnienia, wystawiono 

w jednej z sal realistyczną postać Ojca Świętego Jana Pawła II powaloną na ziemię 

i przygniecioną wielkim głazem - meteorytem. Ta upokarzająca prezentacja leżącej, białej sylwetki Papieża Polaka trzymającego w ręku pastorał z ukrzyżowanym Chrystusem, na biało-czerwonym tle podłogi i ścian, z leżącymi obok odłamkami szkła - została nazwana „La Nona Ora”, czyli „Dziewiąta Godzina”. Jest to biblijna godzina śmierci naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 

W ten sposób perfidnie zakpiono sobie z nas, Polaków i Katolików, obrażono nasze uczucia religijne - w państwowej galerii utrzymywanej z publicznych środków.

Ta skandaliczna i bluźniercza tzw. instalacja włoskiego pseudoartysty Maurizio Cattelana wywołała wielkie oburzenie wśród Polaków - również ówczesnych parlamentarzystów. Mimo pism, apeli i protestów moich oraz wielu środowisk, kierowanych do najwyższych władz państwowych 

o przerwanie tej ekspozycji, obrażającej Największego z Polaków i Głowę Państwa Watykańskiego, premier i ministrowie polskiego rządu zachowali postawę bierną i wyczekującą.

Nie godząc się na dalsze, publiczne uwłaczanie godności Ojca Świętego, jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej, 21. grudnia 2000 r. przybyłem do „Zachęty” i w sposób czynny, osobiście usunąłem ponad 60 kilogramowy głaz z postaci Jana Pawła II, co spowodowało zamknięcie Sali Matejkowskiej, w której prezentowano obrazoburcze „dzieło”.

W związku z brakiem skuteczności podjętych wcześniej działań, moją interwencję 

w Zachęcie uznałem jako konieczną wobec zagrożenia dobra najwyższego dla Narodu Polskiego jakie uosabia Ojciec Święty Jan Paweł II. 

Za ten czyn sprzed 15 lat jestem ścigany do dzisiaj. Aktualnie trwa proces karny przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia(sygn. akt. XK 1514/10). Polska Prokuratura oskarża mnie o zniszczenie dzieła sztuki i żąda ode mnie odszkodowania w wysokości 40 tys. złotych oraz grozi karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, powołując się na art. 288 § 1 kodeksu karnego. Usunięcie przeze mnie głazu z postaci Ojca Świętego zostało zakwalifikowane jako wandalizm, czyli bezsensowne, chuligańskie niszczenie. Dzieje się to w ojczyźnie Świętego Jana Pawła II w roku ogłoszonym Jego imieniem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwracam się do Państwa, jako do wybitnych przedstawicieli nauki, kultury i sztuki, ale też jako do moich współbraci w wierze, z prośbą o wyrażenie opinii i oceny opisanego wydarzenia. 

Ten ekspercki głos byłby pomocny dla mnie podczas obrony przed sądem.

Proszę o rozważenie skierowania apelu do Prokuratora Generalnego o weryfikację 

i ewentualne wycofanie aktu oskarżenia, który w istocie skierowany jest przeciwko wszystkim utożsamiającym się z postacią Św. Jana Pawła II.

Pozdrawiam serdecznie wszystkich uczestników Kongresu i życzę owocnych obrad.

Szczęść Boże! Witold Tomczak


Czy teoria posłuży praktyce? Oto jest pytanie...

POZOSTAŁE WPISY
Niedziela, 4 listopada 2018

Życzenia dla Polski z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

Środa, 6 grudnia 2017

Ułaskawienie po 17 latach

Piątek, 20 października 2017

Oczekując na decyzję Prezydenta

Poniedziałek, 13 marca 2017

Zachęta do Klątwy - list otwarty do Prezydenta RP

Piątek, 23 grudnia 2016

Radio Maryja nadzieją dla Polski !

Wtorek, 13 grudnia 2016

Wyrok w Dniu Papieskim...

Czwartek, 1 grudnia 2016

Rozprawa odwoławcza

Wtorek, 20 września 2016

Apelacja w sprawie znieważenia Ojca Świętego w Galerii Narodowej Zachęta

Wtorek, 5 lipca 2016

Proces trwa...

Piątek, 24 czerwca 2016

List przyjaciela Św. Jana Pawła II do Wiceministra Sprawiedliwości

Poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Nie będzie przedawnienia...

Wtorek, 12 kwietnia 2016

Państwo Polskie wobec znieważenia Jana Pawła II...

Piątek, 25 marca 2016

Spójrzmy głębiej na Krzyż!

Wtorek, 16 lutego 2016

Proces trwa

Wtorek, 15 grudnia 2015

Zaproszenie do sądu...

Niedziela, 3 maja 2015

Europo, przyjmij Krzyż Chrystusowy!

Wtorek, 14 kwietnia 2015

Dlaczego 1% podatku przekazałem na Fundację "Nasza Przyszłość"?

Niedziela, 19 października 2014

Do P.T. mediów katolickich i polskich

Wtorek, 9 września 2014

Oddałem akt oskarżenia Królowej Polski…

Niedziela, 20 lipca 2014

Czas próby polskich sumień trwa...

Czwartek, 10 kwietnia 2014

Wybierzmy do Parlamentu Europejskiego ludzi z polskim kręgosłupem

Czwartek, 20 marca 2014

Zapraszam na spotkanie...

Sobota, 15 marca 2014

Dar jedności dla Jana Pawła II

Środa, 5 marca 2014

Trwam dzięki TV Trwam!

Piątek, 3 stycznia 2014

Nasza droga do pokoju i prawdy

Wtorek, 3 grudnia 2013

Suwerenność, głupcze!

Sobota, 2 listopada 2013

Módlmy się do naszych Świętych, prośmy za duszami czyśćcowymi!

Sobota, 26 października 2013

List otwarty do Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości

Piątek, 6 września 2013

Podkarpacie znów może mieć Zdzisława Pupę w Senacie!

Sobota, 10 sierpnia 2013

Polska Prokuratura - to brzmi dumnie..?

Sobota, 13 lipca 2013

Co nas nie zabije, to nas wzmocni!

Czwartek, 27 czerwca 2013

W sprawie sądowego tortu...

Środa, 12 czerwca 2013

W 10. rocznicę powstania Telewizji Trwam