logo
logo
Sobota,
26 października 2013
Co mnie nurtuje?

List otwarty do Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości

zdjęcie
Witold Tomczak
poseł Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2009

L I S T   O T W A R T Y 

Kępno, dnia 16 października 2013 r.

 

Pan

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny

Rzeczypospolitej Polskiej

Pan

Marek

Biernacki

Minister Sprawiedliwości

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Prokuratorze, Szanowny Panie Ministrze!

W imieniu wielu tysięcy Polaków z kraju i ze świata zwracam się do Panów w 35. rocznicę wyboru Papieża Polaka, który za kilka miesięcy zostanie ogłoszony Świętym. Zwracam się do Panów, jako do tych przedstawicieli „pokolenia JPII”, którzy aktualnie odpowiedzialni są za polską prokuraturę i polski wymiar sprawiedliwości. Zwracam się do Pana Prokuratora Generalnego i do Pana Ministra Sprawiedliwości w związku z następstwami prawnymi obrony godności Ojca Świętego Jana Pawła II publicznie znieważonego w Galerii Narodowej Zachęta w 2000 r.

13 lat temu, gdy Jan Paweł II przeprowadzał Kościół w Trzecie Tysiąclecie, na Polskiej Ziemi dopuszczono się bluźnierstwa i zniewagi wobec Najwyższego Pasterza Kościoła Katolickiego.

W Galerii Narodowej „Zachęta” w Warszawie, na stulecie jej istnienia, wystawiono w jednej z sal realistyczną postać Ojca Świętego Jana Pawła II powaloną na ziemię i przygniecioną wielkim głazem - meteorytem.

Ta upokarzająca prezentacja leżącej, białej sylwetki Papieża Polaka trzymającego w ręku pastorał z ukrzyżowanym Chrystusem, na biało-czerwonym tle podłogi i ścian, z leżącymi obok odłamkami szkła - została nazwana „La Nona Ora”, czyli „Dziewiąta Godzina”. Jest to biblijna godzina śmierci naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W ten sposób perfidnie zakpiono sobie z nas, Polaków i Katolików, obrażono nasze uczucia religijne - w państwowej galerii utrzymywanej z publicznych środków.

Ta skandaliczna i bluźniercza tzw. instalacja włoskiego pseudoartysty Maurizio Cattelana wywołała wielkie oburzenie wśród Polaków - również ówczesnych parlamentarzystów.

Kierowane do najwyższych władz państwowych protesty i apele, moje oraz wielu środowisk, o przerwanie ekspozycji obrażającej Największego z Polaków i Głowę Państwa Watykańskiego, pozostały bez reakcji.

Wobec biernej i wyczekującej postawy władz, nie godząc się na dalsze, publiczne uwłaczanie godności Ojca Świętego, jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej, 21 grudnia 2000 r. przybyłem do „Zachęty” i osobiście usunąłem ponad 60 kilogramowy głaz z postaci Jana Pawła II, co spowodowało zamknięcie Sali Matejkowskiej, w której prezentowano obrazoburczą instalację.

W związku z brakiem skuteczności podjętych wcześniej działań, moją interwencję w Zachęcie uznałem za konieczną wobec zagrożenia najwyższego dla Narodu Polskiego dobra jakie uosabia Ojciec Święty Jan Paweł II.

Za ten czyn sprzed 13 lat, jestem ścigany do dzisiaj, niczym groźny przestępca. Polska Prokuratura oskarża mnie o wandalizm, czyli celowe zniszczenie rzeźby i żąda ode mnie odszkodowania w wysokości 40 tys. złotych.

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Śródmieścia toczy się proces, w którym jestem oskarżony o czyn z art. 288 § 1 k.k. zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W opinii wielu Polaków, ta bluźniercza instalacja nie powinna nigdy być wystawiana publicznie w państwowej galerii, a inicjatorzy tej ekspozycji winni być ścigani z urzędu przez prokuraturę.

Stało się jednak inaczej. Mój wniosek o wszczęcie dochodzenia w związku z naruszeniem uczuć religijnych innych osób, czyli przekroczeniem art. 196 k.k - został odrzucony, bez głębszej analizy.

Natomiast niemiecka firma ubezpieczeniowa „Gerling Polska” zażądała wszczęcia postępowania karnego przeciwko mnie i odszkodowania w wysokości 40 tys. złotych.

Warto zaznaczyć, że prokurator rejonowy nie znalazł podstaw do wszczęcia postępowania z art. 288 § 1 k.k. i oceniając okoliczności sprawy stwierdził, iż moim zamiarem nie było uszkodzenie rzeźby, lecz wyrażenie sprzeciwu wobec jej wystawienia. Na to logiczne postanowienie zażalił się ubezpieczyciel „Gerling Polska”.

Prokuratura okręgowa niestety uległa argumentom niemieckiego ubezpieczyciela i przyjęła to zażalenie, nakazując wszczęcie śledztwa, które zakończyło się skierowaniem przeciwko mnie aktu oskarżenia.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia przyjął akt oskarżenia bez zastrzeżeń i prowadzi w składzie jednoosobowym rozprawę w sposób budzący poważne zastrzeżenia.

Pani Sędzia, przy wsparciu oskarżyciela, mimo wielokrotnych wniosków i próśb obrony i oskarżonego, nie wyraża zgody mediom na relacje z rozprawy, nie wyraża zgody na rejestrację audiowizualną przebiegu procesu, ani przez Sąd, ani przez oskarżonego. Pani Sędzia odmówiła uzupełnienia protokołu z pierwszej rozprawy o istotne wystąpienie obrońcy. Te decyzje, wydane bez logicznego uzasadnienia, godzą w prawo do obrony oskarżonego i w prawo obywateli do informacji z przebiegu procesu budzącego zrozumiałe zainteresowanie społeczne. Sprawa dotyczy przecież osoby Największego z rodu Polaków - Błogosławionego, a wkrótce Świętego Jana Pawła II, któremu tak wiele zawdzięcza naród polski i cała ludzkość

Na niewielką salę rozpraw wpuszcza się tylko część zainteresowanych obywateli, którym nie zapewnia się należytych warunków realizacji prawa do obserwacji jawnych rozpraw. De facto, mamy do czynienia z procesem o poważnie ograniczonej jawności. Czego boi się Sąd? Nagłośnienia sprawy? Obywatelskiej kontroli?

Szanowny Panie Prokuratorze, Szanowny Panie Ministrze!

Proszę odpowiedzieć Polakom, czy godzi się, gdy cały Świat, nie tylko katolicki, oczekuje na kanonizację Papieża Polaka, prowadzić w Jego Ojczyźnie ten niezrozumiały proces przeciwko człowiekowi, którego jedynym celem było powstrzymanie bluźnierstwa i zniewagi wymierzonej w Zastępcę Chrystusa na Ziemi?

Czy godzi się aby w Ojczyźnie Jana Pawła II system prawny pozwalał na bezkarne działania bluźniercze wobec narodowych świętości i obrażające uczucia religijne, zwłaszcza katolików?

Panie Prokuratorze, Panie Ministrze! Z należnym szacunkiem dla podległych Panom urzędników, uprzejmie proszę o osobistą ocenę tej szczególnej dla Polaków sprawy, proszę o zweryfikowanie kierowanego przeciwko mnie oskarżenia, proszę o stosowne decyzje, godne polskiego Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości.

Na odważne stanowisko Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej oczekują tysiące Polaków, którzy również czują się oskarżonymi w tym procesie.

Z wyrazami szacunku

Witold Tomczak

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2009

Załączniki:

  1. fotografia instalacji “Dziewiąta godzina”, eksponowanej w Galerii Zachęta w 2000 r.
  2. listy biskupów polskich dotyczące omawianego procesu
  3. zapytanie poselskie z dn. 03.06.2005 r. do Prokuratora Generalnego ws. Działań prokuratury w związku z okolicznościami ekspozycji uwłaczającej Osobie Jana Pawła II i obrażającej uczucia religijne, podpisane przez 120 posłów
  4. jestem w posiadaniu do dyspozycji Panów ponad 100 tys. protestów i opinii Polaków zbulwersowanych oskarżeniem i procesem.

 

POZOSTAŁE WPISY
Czwartek, 23 maja 2019

Czy Unia Europejska zniszczy polskie rolnictwo?

Piątek, 3 maja 2019

Królowa Polski jest Królową Europy i Świata!

Sobota, 13 kwietnia 2019

Nie dla degradacji Państwa Polskiego i utraty suwerenności

Sobota, 2 marca 2019

Dlaczego warto przekazać 1% swojego podatku na Fundację Nasza Przyszłość?

Niedziela, 4 listopada 2018

Życzenia dla Polski z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

Środa, 6 grudnia 2017

Ułaskawienie po 17 latach

Piątek, 20 października 2017

Oczekując na decyzję Prezydenta

Poniedziałek, 13 marca 2017

Zachęta do Klątwy - list otwarty do Prezydenta RP

Piątek, 23 grudnia 2016

Radio Maryja nadzieją dla Polski !

Wtorek, 13 grudnia 2016

Wyrok w Dniu Papieskim...

Czwartek, 1 grudnia 2016

Rozprawa odwoławcza

Wtorek, 20 września 2016

Apelacja w sprawie znieważenia Ojca Świętego w Galerii Narodowej Zachęta

Wtorek, 5 lipca 2016

Proces trwa...

Piątek, 24 czerwca 2016

List przyjaciela Św. Jana Pawła II do Wiceministra Sprawiedliwości

Poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Nie będzie przedawnienia...

Wtorek, 12 kwietnia 2016

Państwo Polskie wobec znieważenia Jana Pawła II...

Piątek, 25 marca 2016

Spójrzmy głębiej na Krzyż!

Wtorek, 16 lutego 2016

Proces trwa

Wtorek, 15 grudnia 2015

Zaproszenie do sądu...

Niedziela, 15 listopada 2015

List do uczestników Międzynarodowego Kongresu "Katolicy i sztuka"

Niedziela, 3 maja 2015

Europo, przyjmij Krzyż Chrystusowy!

Wtorek, 14 kwietnia 2015

Dlaczego 1% podatku przekazałem na Fundację "Nasza Przyszłość"?

Niedziela, 19 października 2014

Do P.T. mediów katolickich i polskich

Wtorek, 9 września 2014

Oddałem akt oskarżenia Królowej Polski…

Niedziela, 20 lipca 2014

Czas próby polskich sumień trwa...

Czwartek, 10 kwietnia 2014

Wybierzmy do Parlamentu Europejskiego ludzi z polskim kręgosłupem

Czwartek, 20 marca 2014

Zapraszam na spotkanie...

Sobota, 15 marca 2014

Dar jedności dla Jana Pawła II

Środa, 5 marca 2014

Trwam dzięki TV Trwam!

Piątek, 3 stycznia 2014

Nasza droga do pokoju i prawdy

Wtorek, 3 grudnia 2013

Suwerenność, głupcze!

Sobota, 2 listopada 2013

Módlmy się do naszych Świętych, prośmy za duszami czyśćcowymi!

Piątek, 6 września 2013

Podkarpacie znów może mieć Zdzisława Pupę w Senacie!

Sobota, 10 sierpnia 2013

Polska Prokuratura - to brzmi dumnie..?

Sobota, 13 lipca 2013

Co nas nie zabije, to nas wzmocni!

Czwartek, 27 czerwca 2013

W sprawie sądowego tortu...

Środa, 12 czerwca 2013

W 10. rocznicę powstania Telewizji Trwam