logo
logo
Poniedziałek,
26 sierpnia 2013
Teraz mówi Polska

Uwaga! Antydemokratyczne zmiany prawa o Trybunale Konstytucyjnym

zdjęcie
prof. dr hab. Krystyna Pawłowicz
Poseł Prawa i Sprawiedliwości

     We czwartek, na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, która uchyli obowiązującą ustawę z 1997 roku. Projekt wniósł Prezydent RP, był on jednak w tajemnicy przygotowywany przez sam Trybunał Konstytucyjny, który zresztą nie chciał wcześniej udostępnić projektu dziennikarzom.

     Obecny projekt dłuższy od obowiązującej ustawy o 45 artykułów zarzuca proceduralnymi szczególikami, w których ukryto jednak rozwiązania sprzeczne z Konstytucją, naruszające reguły demokracji, rażąco dyskryminujące doświadczonych posłów - prawników oraz osoby z tytułami naukowymi profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych. W uzasadnieniu zbyto te rozwiązania ogólnikowymi zdaniami. Proponowane przez Trybunał Konstytucyjny/Prezydenta RP rozwiązania ograniczają sprzecznie z Konstytucją bierne prawo wyborcze tym grupom kompetentnych osób, podczas gdy Konstytucja wymaga od kandydatów na sędziów Trybunału tylko „wyróżniającej wiedzy prawniczej” (art. 194).

     Projekt napisany w Trybunale Konstytucyjnym i poparty przez Prezydenta przewiduje dla kandydata - profesora lub doktora habilitowanego nauk prawnych dodatkowo aktualnego zatrudnienia w uczelni lub jednostce naukowej (art. 18 ust. 2 projektu). Projekt pozbawia możliwości kandydowania profesora i doktora habilitowanego nauk prawnych, którzy mają długie doświadczenie naukowe lub uczelniane, a aktualnie są zatrudnieni np. nie w uczelni ani instytucie lecz w administracji rządowej, w organach ustawodawczych, są np. posłami lub senatorami, kierują wydawnictwami, są sędziami lub są na emeryturze, a nie osiągnęli górnej granicy 70 lat dla kandydowania. Z kolei adwokat lub notariusz, którzy reprezentują dość wąską wiedzę w sprawach publicznych, daleką raczej od tego co robi Trybunał Konstytucyjny, a wykażą tylko 10-letni staż w swej kancelarii w jakimkolwiek okresie swojego życia, większość czasu np. podróżując - żadnego problemu z kandydowaniem nie będą mieli. Jeszcze bardziej drastycznie i dyskryminacyjnie, z naruszeniem Konstytucji, autorzy projektu proponują potraktować posłów, wśród których także zdarzają się doświadczeni sędziowie, prokuratorzy czy pracownicy naukowi z tytułami profesorów czy doktorzy habilitowani prawa. W projekcie art. 18 ust. 3 mówi, iż posłowie lub senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą kandydować do Trybunału Konstytucyjnego dopiero 4 lata po wygaśnięciu mandatu. To rozwiązanie jaskrawie i z zupełnie niezrozumiałych powodów narusza prawa wyborcze posłów i senatorów. Posłowie - prawnicy potraktowani zostali w projekcie najsurowiej, otoczeni 4-letnią kwarantanną z argumentacją, by nie byli w Trybunale Konstytucyjnym ewentualnie sędziami w sprawach ustaw, nad którymi sami kiedyś pracowali. Jest to argument całkowicie bezpodstawny, gdyż zawsze w takich wypadkach skorzystać można z klauzuli wyłączenia się sędziego. Zresztą taka sytuacja zdarza się bardzo rzadko i potraktować to należy jako słaby pretekst. W dotychczasowej praktyce Trybunału Konstytucyjnego nie rzutowało to na orzecznictwo tego organu. Ta antyposelska propozycja wygląda na rodzaj kary, zemsty lub działania prewencyjnego wobec tych pracowników naukowych – prawników – posłów, których orzecznictwa Trybunał Konstytucyjny i Prezydent RP, i być może Platforma już się na przyszłość obawiają.

     Projekt eliminuje spośród kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego np. osobę jak najbardziej kompetentną z możliwych jak europoseł Janusz Wojciechowski, sędzia, były Prezes Najwyższej Izby Kontroli, a obecnie jeden z najbardziej doświadczonych europosłów.

Platforma nie miała nic przeciwko, by prawnik – poseł PO Krzysztof Kwiatkowski „prosto z ław sejmowych” objął stanowisko Prezesa NIK-u. Naruszający wolności i prawa konstytucyjne projekt różnicuje kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego według dowolnych, łatwo manipulowalnych kryteriów, które pozostają jednak bez związku z wymaganym przez Konstytucję jako jedynym kryterium „wyróżniającej wiedzy prawniczej”. Profesora lub doktora habilitowanego - prawnika można przecież przed jego planem kandydowania do Trybunału zwolnić „z ważnych powodów” z uczelni lub jednostki naukowej, by te jego plany utrącić.

     Projekt ogranicza drastycznie bierne prawo wyborcze do Trybunału Konstytucyjnego profesorów, doktorów habilitowanych oraz posłów – prawników, których dyskryminuje się i karze 4-letnią kwarantanną ze względu na sprawowanie mandatu publicznego, mimo iż są to osoby o większym doświadczeniu prawniczym i poselskim niż (z całym szacunkiem) notariusz.

     Projekt autorstwa Trybunału Konstytucyjnego/Prezydenta RP możemy potraktować jako łagodny zamach stanu, który po przegranej PO i środowisk lewicowych teoretycznie pozwoli „na odchodnym” ograniczyć wpływ zwycięskiej partii na skład Trybunału Konstytucyjnego, eliminując z gry jej niektórych doświadczonych kandydatów. Biorąc też pod uwagę lewicowe sympatie polskich uczelni i jednostek naukowych, projekt umożliwi Platformie i lewicy forsowanie kandydatów, którzy pomogą im w obalaniu decyzji nowych władz.

     Poza wyżej wymienionymi, projekt zawiera również inne bardzo kontrowersyjne wskazania.

 

Krystyna Pawłowicz

POZOSTAŁE WPISY
Wtorek, 31 marca 2015

„Dawca partnerski” zamiast B. Komorowskiego

Czwartek, 26 marca 2015

Euro: Andrzej Duda broni Konstytucji!

Piątek, 30 stycznia 2015

"Sędziowski hołd" u Prezydenta

Sobota, 30 sierpnia 2014

Kandydat Donald Tusk

Środa, 18 czerwca 2014

W Poznaniu łamie się polską Konstytucję

Niedziela, 2 marca 2014

Mamy ciągle sowiecką mentalność

Wtorek, 11 lutego 2014

„Polsce nie ofiaruję niczego…”

Środa, 4 grudnia 2013

Kto będzie dbać o "porządek i bezpieczeństwo publiczne" w Polsce?

Wtorek, 3 grudnia 2013

Projekt ustawy o uzgodnieniu płci rażąco narusza Konstytucję

Piątek, 27 września 2013

Sejm nie darował dziś życia chorym dzieciom

Środa, 28 sierpnia 2013

Prezydent blokuje wymianę kadry w Sądzie Najwyższym

Wtorek, 20 sierpnia 2013

Odpis od podatku na Kościół sprzeczny z Konstytucją

Czwartek, 18 lipca 2013

KRRiT należy usunąć z Konstytucji

Wtorek, 2 lipca 2013

Protest o prawa obywatelskie dla osób głuchych

Czwartek, 27 czerwca 2013

Premier Tusk bez legitymacji

Poniedziałek, 3 czerwca 2013

Styl i pamięć mecenasa Giertycha

Czwartek, 23 maja 2013

Moja potyczka z TVN-em