logo
logo
Środa,
4 grudnia 2013
Teraz mówi Polska

Kto będzie dbać o "porządek i bezpieczeństwo publiczne" w Polsce?

zdjęcie
prof. dr hab. Krystyna Pawłowicz
Poseł Prawa i Sprawiedliwości

            Rządowy projekt ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium RP doprecyzowany nieco w sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, który w ostatniej chwili został wykreślony z porządku obrad obecnej sesji Sejmu, budzi zasadniczy sprzeciw. W uzasadnieniu podano, iż projekt ma na celu wykonanie trzech decyzji Rady z Prüm z 2008 r. dotyczących współpracy transgranicznej, w szczególności zwalczania terroryzmu i przestępczości transgranicznej i dostosowanie polskiego porządku prawnego do tych decyzji Rady. Ustawa – według uzasadnienia – ma umożliwić funkcjonariuszom państw członkowskich Unii Europejskiej udział we wspólnych operacjach na terytorium RP, gdyby Polska „potrzebowała międzynarodowej pomocy w postaci interwencji odpowiednich służb w przypadkach ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego, zapobiegania przestępczości, w trakcie zgromadzeń, imprez masowych, klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych poważnych zdarzeń”.

            Interweniować w Polsce mogłyby „zaproszone” służby nie tylko z państw Unii Europejskiej, ale też spoza niej (Rosja nie jest tutaj wykluczona).

            Projekt, jak w soczewce skupia liczne szkodliwe skutki członkostwa Polski w Unii Europejskiej, ukazuje sprzeczność samego tego członkostwa, jak i postanowień projektu z wartościami polskiej Konstytucji i zasadami polskiego prawa. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej doprowadziło do upadku roli polskiej ustawy jako najwyższej rangą (poza Konstytucją) formy pierwotnej woli polskiego Suwerena (Narodu – Sejmu). Członkostwo Polski w Unii Europejskiej faktycznie przekształciło ustawę w podrzędny akt, akt wykonawczy dla decyzji faktycznego suwerena jakim od przyłączenia Polski do Unii Europejskiej stały się struktury UE, które realizują własne, odmienne od narodowych, polskich interesy. Polska ustawa nabrała cech rozporządzenia. Projekt ustawy taką właśnie wykonawczą, podrzędną funkcję spełnia i wdraża w Polsce trzy unijne (cudze) decyzje.

            Projekt posługuje się bardzo ogólnikowymi pojęciami, które w przyszłości będą mogły być dowolnie rozciągliwie interpretowane. Np. iż „interwencja zagranicznych funkcjonariuszy” w Polsce będzie mogła odbyć się „w związku ze zgromadzeniami, imprezami masowymi lub podobnymi wydarzeniami”. Projekt nie wyklucza żadnych zgromadzeń, choć nie wyobrażam sobie, by np. spotkania przedwyborcze opozycji, protesty społeczne związkowców czy obrońców życia mieli współpacyfikować wezwani na interwencję Niemcy czy Rosjanie, ubrani przy tym w uniformy swych narodowych formacji czy służb. Nie wyobrażam sobie takich prowokacji!

            Sam fakt przygotowywania przez rząd ustawy jako podstawy prawnej dla wprowadzania na polskie terytorium obcych formacji zbrojnych, odwiecznie okrutnie zwalczających polską państwowość i Polaków, by pomogły rządowi w pacyfikowaniu nastrojów społecznych i politycznych w Polsce, jest niezwykle groźnym aktem upokorzenia Polaków.

             Projekt nie stwarza ograniczeń co do liczebności zapraszanych do interwencji obcych formacji. Teoretycznie jest też możliwe, iż wezwani na pomoc rządowi do „zaprowadzania porządku i bezpieczeństwa publicznego” zbrojni funkcjonariusze państw ościennych odmówią opuszczenia polskiego terytorium i podejmą różne, prowokacyjne działania wrogie Polsce. Obecność funkcjonariuszy tych służb zwiększa też zagrożenie szpiegostwem i rozbudowywaniu wpływów tzw. piątej kolumny.

            Projekt obraża nasze uczucia narodowe, godność i wrażliwość Polaków, których wolności konstytucyjne będą mogli tłumić pałkarze rosyjscy czy niemieccy lub inni ubrani w stroje swych formacji, mówiący w swych – często źle kojarzących się nam – językach. Będą mogli nas bić, podsłuchiwać, nagrywać, zatrzymywać samochody itp.

            Rządowy projekt głęboko narusza suwerenność Polski i Polaków w sferze symbolicznej i daje rządowi, który taki projekt forsuje fatalne świadectwo zdrady. Nikt nie uwierzy bowiem, iż trzeba niemieckich lub rosyjskich pałek, by opanować awantury po jakimś meczu piłkarskim w Warszawie czy Poznaniu. Nikt nie uwierzy, że rząd nie dysponuje odpowiednimi własnymi siłami (policji, wojska, żandarmerii, straży pożarnej itp.) by zaprowadzić spokój naruszony jakimiś zgromadzeniami w Sieradzu czy Zakopanem. Poza względami ratunkowymi, wszystkie inne powody „zapraszania” zagranicznych funkcjonariuszy na teren Polski są nie do przyjęcia.

            Projekt dowodzi przede wszystkim, iż polski rząd bezmyślnie, z naruszeniem narodowych interesów oddaje kolejnymi krokami prawnymi suwerenne polskie kompetencje ośrodkom zewnętrznym, realizując „unijne interesy integracyjne”, mające m.in. zacierać suwerenne odrębności między państwami członkowskimi. Projekt bezwstydnie idzie w tym kierunku.

            Projekt obraża mnie jako Polkę i narusza moja dumę i polską godność narodową. Uchwalenie tej ustawy tylko dla wykonania oczekiwań z Brukseli, ale z naruszeniem polskich interesów wywoła u wielu Polaków lęk przed nieprzewidzianymi skutkami jakie „zaproszeni do interwencji” w wewnętrzne polskie sprawy naszych odwiecznych konkurentów politycznych mogłoby wywołać. Zresztą, jakikolwiek udział tych zagranicznych funkcjonariuszy w zaprowadzaniu w Polsce „porządku i bezpieczeństwa publicznego” zakończy się z pewnością również falami ogromnej niechęci Polaków do zaproszonych zagranicznych pałkarzy.

POZOSTAŁE WPISY
Wtorek, 31 marca 2015

„Dawca partnerski” zamiast B. Komorowskiego

Czwartek, 26 marca 2015

Euro: Andrzej Duda broni Konstytucji!

Piątek, 30 stycznia 2015

"Sędziowski hołd" u Prezydenta

Sobota, 30 sierpnia 2014

Kandydat Donald Tusk

Środa, 18 czerwca 2014

W Poznaniu łamie się polską Konstytucję

Niedziela, 2 marca 2014

Mamy ciągle sowiecką mentalność

Wtorek, 11 lutego 2014

„Polsce nie ofiaruję niczego…”

Wtorek, 3 grudnia 2013

Projekt ustawy o uzgodnieniu płci rażąco narusza Konstytucję

Piątek, 27 września 2013

Sejm nie darował dziś życia chorym dzieciom

Środa, 28 sierpnia 2013

Prezydent blokuje wymianę kadry w Sądzie Najwyższym

Poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Uwaga! Antydemokratyczne zmiany prawa o Trybunale Konstytucyjnym

Wtorek, 20 sierpnia 2013

Odpis od podatku na Kościół sprzeczny z Konstytucją

Czwartek, 18 lipca 2013

KRRiT należy usunąć z Konstytucji

Wtorek, 2 lipca 2013

Protest o prawa obywatelskie dla osób głuchych

Czwartek, 27 czerwca 2013

Premier Tusk bez legitymacji

Poniedziałek, 3 czerwca 2013

Styl i pamięć mecenasa Giertycha

Czwartek, 23 maja 2013

Moja potyczka z TVN-em