logo
logo
Wtorek,
3 grudnia 2013
Teraz mówi Polska

Projekt ustawy o uzgodnieniu płci rażąco narusza Konstytucję

zdjęcie
prof. dr hab. Krystyna Pawłowicz
Poseł Prawa i Sprawiedliwości

Projekt ustawy o uzgodnieniu płci, który przedstawiła partia Palikota (druk nr 1469), który będzie dziś (wtorek) rozpatrywany przez Sejm, jest skrajnie zideologizowanym  przejawem anarchii obyczajowej i moralnego zagubienia. Zamiast ewentualnej propozycji rozwiązania – bardzo rzadkiego w praktyce – medycznego problemu obojnaków, tj. osób, które urodziły się już z cechami obu płci, autorzy proponują całkowicie liberalną procedurę tzw. zmiany płci „na życzenie” i właściwie „dla każdego”. Wystarczy własne, wewnętrzne odczucie płciowe jakiegoś osobnika. Wiadomo jednak, iż płci ani rasy obiektywnie zmienić, ani tym bardziej z nikim uzgodnić, nie można. Nie ma takiej możliwości i żaden wyrok żadnego organu tego stanu nie zmieni. W tym sensie projekt jest oszustwem prawnym.

Osobom odczuwającym rozbieżność między ich ciałem a psychiką, często już w zaawansowanym wieku, posiadającym dzieci, należy zaproponować terapię psychiatryczną w celu przywrócenia im spójności psychofizycznej, a nie pisać ustawę pogłębiającą ich schorzenie. Zaburzenie psychiczne na tle seksualnym nie może być uprzywilejowane w walce z dyskryminacją na różnym tle. A czemu np. nie szanuje się analogicznie głębokiego wewnętrznego przekonania niektórych osób, że są np. Napoleonami i nie pisze się dla nich ustaw, choć takich osób jest zapewne więcej niż osób zaburzonych co do swej tożsamości płciowej? A czemu nie szanuje się głębokiego wewnętrznego przekonania osób, które szczerze uważają się za koty lub kozy, i nie pisze dla nich ustaw, tak jak dla tych osób, które mają zaburzenie psychiczne co do swej płci, a w obu wypadkach wysyła się fałszywych Napoleonów lub udających psy lub koty do lekarza, a nie na podstawie jakiejś ustawy do armii lub do schroniska dla zwierząt?

Osobom z zaburzeniem tożsamości co do swej płci należy się szacunek i pomoc w cierpieniu, a nie utrwalanie tego cierpienia w formie ustawy. Tym bardziej że projekt nie przewiduje ani głębszego postępowania dowodowego, ani żadnych obligatoryjnych operacji genitalnych nieodwracalnie zrywających z płcią medyczną.

Projekt rażąco narusza obowiązujące ustawy i Konstytucję. Na przykład szeroko otwiera furtkę dla obejścia art. 18 Konstytucji przez bardzo łatwą procedurę tzw. zmiany płci, co da potem prawo do zawarcia małżeństwa między dwiema osobami tej samej medycznie płci. Z projektu nie wynika również, aby „zmiana płci” mogła odbyć się tylko jednorazowo.

Projekt rażąco narusza też art. 30 Konstytucji, tj. godność człowieka, szczególnie zaś małego, już 13-letniego dziecka, dając jego rodzicom prawo do decydowania o nieodwracalnym jego okaleczeniu dla zmiany dziecku płci wedle uznania rodziców lub opiekunów.

Projekt narusza też prawa rodziców, o których mowa w art. 48 i art. 53 Konstytucji, gdyż sąd może przełamać ich brak zgody na zbrodnię tzw. zmiany płci dziecka i na trwałe jego okaleczenie.

Uchwalenie tej ustawy byłoby ciężką kompromitacją Sejmu przez  homolobby dla prawnego homohappeningu. Projekt bezprawnie zmienia też bezdyskusyjną medyczną definicję płci na absurdalną „płeć odczuwaną”. Projekt jest chorą uzurpacją naruszającą porządek naturalny.

POZOSTAŁE WPISY
Wtorek, 31 marca 2015

„Dawca partnerski” zamiast B. Komorowskiego

Czwartek, 26 marca 2015

Euro: Andrzej Duda broni Konstytucji!

Piątek, 30 stycznia 2015

"Sędziowski hołd" u Prezydenta

Sobota, 30 sierpnia 2014

Kandydat Donald Tusk

Środa, 18 czerwca 2014

W Poznaniu łamie się polską Konstytucję

Niedziela, 2 marca 2014

Mamy ciągle sowiecką mentalność

Wtorek, 11 lutego 2014

„Polsce nie ofiaruję niczego…”

Środa, 4 grudnia 2013

Kto będzie dbać o "porządek i bezpieczeństwo publiczne" w Polsce?

Piątek, 27 września 2013

Sejm nie darował dziś życia chorym dzieciom

Środa, 28 sierpnia 2013

Prezydent blokuje wymianę kadry w Sądzie Najwyższym

Poniedziałek, 26 sierpnia 2013

Uwaga! Antydemokratyczne zmiany prawa o Trybunale Konstytucyjnym

Wtorek, 20 sierpnia 2013

Odpis od podatku na Kościół sprzeczny z Konstytucją

Czwartek, 18 lipca 2013

KRRiT należy usunąć z Konstytucji

Wtorek, 2 lipca 2013

Protest o prawa obywatelskie dla osób głuchych

Czwartek, 27 czerwca 2013

Premier Tusk bez legitymacji

Poniedziałek, 3 czerwca 2013

Styl i pamięć mecenasa Giertycha

Czwartek, 23 maja 2013

Moja potyczka z TVN-em