logo
Wtorek,
12 listopada 2013
Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród...

Potrzeba nam nowych Witoldów Korczyńskich!

zdjęcie
dr Gabriela Masłowska
poseł na Sejm RP, Członek Komisji Finansów Publicznych

Papież Pius X w liście apostolskim z 11 kwietnia 1909 roku ,,patriotyzm jest miłością, która zapewnia w naszym sercu pierwsze miejsce naszemu krajowi i naszym rodakom, taki jest bowiem porządek ustalony przez Opatrzność Bożą. Miłość ta nie wyklucza miłości innych ludzi Kościół nauczał zawsze, że patriotyzm jest obowiązkiem i wiąże go z nakazem czwartego przykazania Bożego  (,,Czcij ojca swego i matkę swoją”)

W swych ,,Zapiskach więziennych” Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński wspominał, że w Komańczy proponowano mu wyjazd za granicę celem uzyskania wolności. Prymas Wyszyński odpowiedział: ,,Proszę sobie to zapamiętać, że wolę polskie więzienie, gdy już nie ma dla mnie innego miejsca w Ojczyźnie, niż zagraniczne pałace (…) Miejsce biskupa polskiego jest albo przy Katedrze, albo w więzieniu, ale nie za granicą".

W 2008 roku ksiądz biskup Kazimierz Ryczan, biskup kielecki z bólem zauważył ,,Nazwy Bruksela i Strasburg częściej padają w prasie i telewizji jak Polska, Ojczyzna (…) Modlimy się za Ojczyznę. Ojczyzna to Polska, nie Europa, nie Unia (…) Wolności nie wolno nam sprzedać za cenę dotacji strukturalnych”.

W listopadzie 2010 roku prezydent RP Bronisław Komorowski zgłosił projekt zmiany Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej mający na celu otwarcie drogi do wepchnięcia drogi Polski do strefy euro. Ów projekt ułatwiałby przekazanie kompetencji Narodowego Banku Polskiego (z siedzibą w Warszawie) w zakresie polityki pieniężnej w ręce Europejskiego Banku Centralnego (z siedzibą we Frankfurcie). Na szczęście udało się na razie ten projekt zablokować. To pokazuje jak ważne jest, aby do sejmu i senatu wybierać jak najwięcej tych ludzi, którzy będą bronić suwerenności Polski.

Czyż nie miał więc racji śp. arcybiskup Kazimierz Majdański (biskup szczecińsko-kamieński w latach w latach, 1979–1992, od 1992 do 2007 arcybiskup senior archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej), który jeszcze przed wejściem Polski do UE ostrzegał: ,,Unia Europejska stanowi zagrożenie dla suwerenności Polski" ?. 

5 grudnia 2011 roku biskup Ignacy Dec mówiąc o zadaniach Radia Maryja powiedział do nas ,,Głos Radia Maryja jest szczególnie ważny w dzisiejszych czasach, kiedy mamy do czynienia z zagrożeniem naszej suwerenności i z przesuwaniem ośrodka decyzyjnego z Warszawy do Brukseli”.

Teraz pojawił się projekt tak zwanej unii bankowej. Obecnie nadzór nad bankami w Polsce sprawuje polska Komisja Nadzoru Finansowego (z siedzibą w Warszawie). Unia Europejska chce, aby nadzór nad bankami w Polsce sprawował Europejski Bank Centralny (z siedzibą we Frankfurcie). W czyim interesie ten nadzór byłby sprawowany ? – no przecież nie w interesie Polski tylko w interesie zagranicy. Na to nie możemy pozwolić.

Od 1989 trwa proces wyprzedaży majątku narodowego w ręce obce. Były takie okresy w których ten proces udawało się powstrzymywać. Tak czyniono jednak tylko wówczas gdy władze sprawowali ci, którzy polskiego majątku chcieli bronić. Jeżeli władzę sprawowali natomiast liberałowie polski majątek przechodził w ręce zagraniczne.

Jesteśmy obecnie w sytuacji bardzo dramatycznej, ale bardzo proszę, aby starać się nie poddawać rozpaczy, zniechęceniu, niech w tym trudnych czasem jeden drugiego podtrzymuje na duch, okaże mu solidarność. To przecież Zofia Kossak – Szczucka pisała w ,,Dekalogu Polaka” pisała ,,Nie dopuść, by wątpiono w Polskę”.

Warto przypomnieć, że jednym z podstawowych zadań polskiego ruchu oporu w czasie II Wojny Światowej było ,,podtrzymywać ducha w Narodzie i zwalczać przygnębienie i rozgoryczenie” (biuletyn ,,Polska Żyje” z 10 października 1939 roku).

Przypomina mi się w tym momencie scena rozmowy Anzelma Bohatyrowicza z Witoldem Korczyńskim przedstawiona w filmowej wersji powieści Elizy Orzeszkowej ,,Nad Niemnem”.

Anzelm Bohatyrowicz z pewnym smutkiem mówił: ,,Każda rzecz przed oczami opływa jak ci oryle z tratwami, jak liść zwiędnięty żółkniami”, ale po chwili z nadzieją dodał ,,I tylko czasami jak na mojego Janka patrzę…a teraz i na Witolda..”

,,to co wtedy ?’ – zapytał Witold Korczyński.

,,to tak myślę, że jak młoda latorość nowy las zwiastuje tak i wy podejmiecie pracę, która przerwana została” – odpowiedział mu Aznelm Bohatyrowicz

A wtedy Witold Korczyński powiedział: ,,Podejmiemy !. Najpierw tam gdzie jest najwięcej zaniedbania, gdzie krzywdy ludzkiej najwięcej. Lud w poniżeniu żyje, nie korzysta z owoców swego trudu, ale zmienimy to panie Anzelmie. Połączymy się w jedno z naszym ludem. Tylko wtedy staniemy się narodem zdolnym do walki”

,,Nie spodziewałem się drugi raz takich słów słyszeć..Podobny do stryja….Chryste jaki podobny…” – odpowiedział Anzelm.

Potrzeba nam jak najwięcej nowych Witoldów Korczyńskich – pełnych  entuzjazmu i wrażliwości społecznej młodych Polaków, pragnących swe otrzymane od Pana Boga talenty jak najlepiej spożytkować dla dobra naszej Ojczyzny.

Oby było ich jak najwięcej wśród studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej !.

,,Nie damy miana Polski zgnieść.

Nie pójdziem żywo w trumnę.

W Ojczyzny imię, na Jej cześć,

Podnosim czoła dumne.

Odzyska ziemię dziadów wnuk.

Tak nam dopomóż Bóg!”

 

(,,Rota” Marii Konopnickiej)

POZOSTAŁE WPISY
Piątek, 23 grudnia 2016

Szanowni Państwo ! Polki i Polacy!

Środa, 9 listopada 2016

To jest wojna ekonomiczna!

Poniedziałek, 4 lipca 2016

4 lipca powód do świętowania mają również Polacy, ze zwycięstwa pod Kłuszynem.

Środa, 3 czerwca 2015

Jak budować polską wspólnotę?

Poniedziałek, 11 maja 2015

Lepsze małe zmiany niż żadne

Środa, 29 października 2014

Dziś 411 rocznia Hołdu Ruskiego!

Wtorek, 29 lipca 2014

Jakie kary nałoży Komisja Nadzoru Finansowego na spółki powiązane z Acronem?

Środa, 16 lipca 2014

Sprawa przekroczenia 20% udziałów w Grupie Azoty przez rosyjski Acron

Wtorek, 24 czerwca 2014

Wstrząsy w Ojczyźnie a nauczanie Prymasa Tysiąclecia.

Poniedziałek, 16 czerwca 2014

Marek Belka i Jacek Rostowski oraz Komisja Trójstronna i Grupa Bilderberg

Piątek, 13 czerwca 2014

Jeżeli naród polski straci swój język ojczysty, przestanie istnieć !

Czwartek, 12 czerwca 2014

Brońmy Profesora Chazana, brońmy swoich praw

Wtorek, 27 maja 2014

Św. Jan Paweł II uczył nas czym powinna być polityka!

Poniedziałek, 23 grudnia 2013

Radość w świetle ,,Zapisków Więziennych” Prymasa Stefana Wyszyńskiego

Wtorek, 29 października 2013

Uroczystość Wszystkich Świętych to powszechne imieniny

Wtorek, 22 października 2013

W jaki sposób możemy okazać solidarność ks. arcybiskupowi Józefowi Michalikowi?

Wtorek, 8 października 2013

Po co Niemcy chcą nam pomóc pisać podręcznik do historii?

Piątek, 4 października 2013

UE chce, aby OFE mogły inwestować aż do 30 % aktywów za granicą!

Środa, 31 lipca 2013

Problem farm wiatrowych nadal nierozwiązany!

Piątek, 5 lipca 2013

Gloria in excelsis Deo!