logo
Józef Szaniawski
Gotowość do obrony
Środa, 11 lipca 2012

"Pozdrawiam uczestników Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja zebranych na Jasnej Górze, którzy modlą się za Ojczyznę, za rodziny i o wolność słowa. (...) Włączam się duchowo w te wydarzenia, upraszam dobro i pokój dla świata, Polski i każdego z was. Z serca wszystkim błogosławię".

Te słowa Benedykta XVI skierowane zostały do Polaków, ale usłyszał je cały chrześcijański świat, bowiem Ojciec Święty powiedział je podczas modlitwy na Anioł Pański.

Te słowa Papieża usłyszały miliony ludzi, a przede wszystkim ci, którzy zebrali się na Jasnej Górze. Błogosławieństwo Benedykta XVI dla tych, którzy stają w obronie Ojczyzny, wolności słowa, w obronie wiary w Polsce, wykracza daleko swoim znaczeniem poza konwencjonalne stanowisko Watykanu.

W słowach Ojca Świętego jest ewidentny niepokój o zagrożenie najwyższych wartości w Polsce. Do obrony tych wartości wzywał w swym ostatnim przesłaniu, niemal w testamencie, jakim jest ,,Pamięć i tożsamość", błogosławiony Jan Paweł II. To przesłanie Wielkiego Papieża należy ciągle przypominać, najlepiej wraz z jego ponadczasowym wołaniem ,,Nie lękajcie się!". ,,Budzi obawy pewna bierność, jaką można dostrzec w zachowaniu wierzących obywateli. Odnosi się wrażenie, że niegdyś było bardziej żywe ich przekonanie o prawach w dziedzinie religii, a co za tym idzie, większa gotowość do ich obrony z zastosowaniem istniejących środków demokratycznych".

To, co się stało na Jasnej Górze w czasie XX Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, pokazuje, że znacząca, najbardziej świadoma, najbardziej wrażliwa i najbardziej zatroskana o losy Ojczyzny, wiary i wolności część społeczeństwa wyzbyła się bierności i wykazała ,,gotowość do ich obrony z zastosowaniem istniejących środków demokratycznych". Sprawa Telewizji Trwam zintegrowała miliony ludzi w całym kraju.

Przez Polskę jak długa i szeroka przetaczają się manifestacje i protesty największe w XXI w. oraz niespotykane od 1981 r. - od czasu walki z komunistycznym systemem PRL. Do tej pory uczestniczyło w nich kilkaset tysięcy ludzi. To nie przypadek!

System totalitarny zaczyna się od stopniowej likwidacji wolności słowa, a sprawa Telewizji Trwam pokazuje, że KRRiT w imieniu rządzących łamie wolność słowa, narusza prawa człowieka, Konstytucję RP, legitymizuje dyskryminację w demokratycznym państwie prawa, wprowadza faktycznie cenzurę prewencyjną.

Radio Maryja oraz Telewizja Trwam są zwalczane brutalnie i bezwzględnie przez obecnie rządzących Polską polityków PO i PSL.

Od czasów, kiedy reżim hitlerowski zwalczał Radio BBC, a reżim komunistyczny Radio Wolna Europa nie było tak totalitarnych działań, jak te, które rząd premiera Tuska i KRRiT prowadzi przeciwko katolickim mediom w Polsce. Dlatego wypowiedź Benedykta XVI, wypowiedzi polskich księży biskupów, determinacja zgromadzonych wokół Jasnej Góry pielgrzymów Radia Maryja i ich wołanie powinny być dla rządzących obecnie Polską już nie dzwonkiem alarmowym, ale dzwonem na trwogę.

Tak jest - z Jasnej Góry jak przed wiekami, jak w okresie stalinowskim i w stanie wojennym zabrzmiał głos na trwogę! W realiach XXI w. i 2012 r. w Polsce toczy się ponownie walka o wolność słowa, pluralizm, walka z dyskryminacją, walka o państwo prawa.

Miał słuszność o. Tadeusz Rydzyk, przypominając szczególną rolę Jasnej Góry: ,,Patrzę na Jasną Górę w perspektywie historycznej i widzę bardzo wyraźnie, iż Matka Boża nas broni. To miejsce nazywane jest Jasną Górą Zwycięstwa. Matka Boża zwycięża od samego początku. Ta walka jest bardzo realna (...). Wiele środowisk jest słusznie zaniepokojonych zagrożeniem swobody wyrażania opinii. Trzeba wciąż na nowo przypominać, że totalitaryzm zaczyna się od zamykania ludziom ust i od uniemożliwiania im uzyskania dostępu do prawdziwej informacji. Później idzie się oczywiście coraz dalej. Jeśli raz wejdzie się na tę drogę, zawsze okaże się ona bardzo niebezpieczna".

Nasz DziennikPozostałe felietony:
Środa, 5 września 2012
Środa, 29 sierpnia 2012
Środa, 22 sierpnia 2012
Wtorek, 14 sierpnia 2012
Środa, 8 sierpnia 2012
Środa, 1 sierpnia 2012
Środa, 25 lipca 2012
Środa, 18 lipca 2012
Środa, 4 lipca 2012
Środa, 27 czerwca 2012