logo
logo
Czwartek,
12 listopada 2015
Widziane ze Świdnika

O Łaskę Miłosierdzia

zdjęcie
Ks. Janusz Kozłowski
Animator życia kulturalnego i sportowego

Parafia rzymskokatolicka pw. MNP Matki Kościoła w Świdniku ogłasza Ogólnopolski Konkurs Literacki „ O Łaskę Miłosierdzia”.

Inspiracją konkursu jest ogłoszony  przez Ojca św. Franciszka Rok Miłosierdzia, który będzie nawiązywał do bogatych treści ewangelicznych oraz nauczania Apostoła  Miłosierdzia św Jana Pawła II.

Na konkurs prosimy nadsyłać teksty wcześniej nie nagradzane i nie publikowane. Utwory należy opatrzyć godłem, a w oddzielnej kopercie z tym samym godłem powinny znaleźć się dane osobowe: imię i nazwisko oraz wiek autora ( koniecznie), dokładny adres, telefon kontaktowy, ewentualnie e-mail.

Utwory będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: dzieci do lat 15, młodzież do lat 20 i dorośli. Utwory należy przesyłać w 4 egzemplarzach do dnia 30 listopada 2015 r.  na adres:

Parafia rzymskokatolicka MNP Matki Kościoła

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 32

21- 040 Świdnik

z dopiskiem „ Konkurs”

Nagrodzone i wyróżnione prace będą publikowane w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, a także zostaną wydane w formie okolicznościowej antologii, wzorem lat ubiegłych. Laureaci zostaną poinformowani uroczystym podsumowaniu i wręczeniu nagród.

Więcej informacji na informacji na:okraglykosciol.pl i pod numerem telfonu: 600 710 250

Datę rozstrzygnięcia konkursu ustalimy po napłynięciu prac.

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 21 października 2015

Dalekosiężne dokonania (przedwyborczy niezbędnik)

Piątek, 14 listopada 2014

Telegram do Polaków

Czwartek, 18 września 2014

Dokonania według Eurodonka

Środa, 5 marca 2014

ZAMYŚLENIA PASYJNE –Z BŁOGOSŁAWIONYM JANEM PAWŁEM II

Wtorek, 4 lutego 2014

Mistyk harmonii ducha

Czwartek, 5 grudnia 2013

Diaboliczne deptanie świętości

Piątek, 7 czerwca 2013

Dojrzałość... za dychę