logo
Czwartek,
11 grudnia 2014
Prawda istnieje. Wymyśla się tylko kłamstwo

Miesiąc temu pytałem Marszałka Sikorskiego

zdjęcie
O. Dariusz Drążek CSsR
Radio Maryja, TV TRWAM, SIM Radio, wykładowca WSKSiM

Sprawa publicznych pieniędzy i samochodu marszałka wylewa się już z każdej strony. Tymczasem niemal miesiąc temu w trybie informacji publicznej jako dziennikarz i obywatel wysłałem w tej sprawie zapytanie do biura poselskiego R. Sikorskiego kiedy, gdzie i z kim spotykał się poseł Sikorski w określonym czasie w ramach spotkań z wyborcami w związku z wykonywaniem mandatu Oraz jakim środkiem transportu się posługiwał i jaki był koszt transportu. ODPOWIEDZI DO TEJ PORY NIE OTRZYMAŁEM. Biuro posła Sikorskiego milczy. Chciałoby się w tej sytuacji powiedzieć, jaki pan, taki kram.

Zapytanie skierowałem także do Kancelarii Sejmu. Publikuję odpowiedź na moje pismo:

w związku z Pana wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 12 listopada 2014 r. uprzejmie informujemy, co następuje.
Przepis art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (t. j. z 2003, Nr 221, poz. 2199, z póź. zm.) stanowi, że posłowi i senatorowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur, na zasadach i w wysokości określonych wspólnie przez Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu. Środki te nie mogą być wykorzystywane na inne cele niż określone w zdaniu pierwszym. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3 Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości ryczałtu na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich, ryczałt wynosi 12. 150 zł. Z ryczałtu tego pokrywa się też koszt przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu taksówkami albo samochodem własnym lub innym, z którego poseł korzysta na podstawie posiadanego tytułu prawnego, w ramach limitu 3 500 km miesięcznie. Szczegółowo reguluje to § 9 ust. 1 pkt 7 Zarządzenia Nr 8 Marszałka Sejmu z dnia 25 września 2001 r. w sprawie warunków organizacyjno – technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur poselskich (ZMS/2001/008, z póź. zm.). Wydatki ponoszone przez posła z ryczałtu na pokrycie kosztów przejazdów posła w związku z wykonywaniem mandatu poselskiego poseł dokumentuje wypełnionym drukiem „Przejazdy posła w miesiącu” (§ 9 ust. 2). 
Natomiast jeśli chodzi o rozliczanie środków finansowych i sprawozdawczość to poseł przedstawia Kancelarii Sejmu sprawozdanie z wydatkowania kwot ryczałtów przeznaczonych na prowadzenie biura poselskiego - do dnia 31 stycznia każdego roku za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku poprzedniego, a także rozliczenie kwot ryczałtów przeznaczonych na prowadzenie biura poselskiego utworzonego przez posła - w terminie 30 dni po zakończeniu wykonywania mandatu poselskiego. Kancelaria Sejmu potwierdza przyjęcie dokumentu sprawozdania i rozliczenia. (§12 ust. 1 Zarządzenia). Ponadto, poseł przedstawia właściwym urzędom skarbowym, statystycznym, oddziałom Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i innym właściwym organom, informacje, deklaracje rozliczeniowe oraz sprawozdania statystyczne, w terminach ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o ubezpieczeniach społecznych i ubezpieczeniu zdrowotnym (§12 ust. 2), a Kancelaria Sejmu sporządza zestawienie sprawozdań i rozliczeń przedłożonych przez posłów, przedstawia je Prezydium Sejmu oraz Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich. Zestawienia te są jawne (§12 ust. 3) i są dostępne w Systemie Informacyjnym Sejmu pod elektronicznym adresem www.sejm.gov.pl w zakładce „Posłowie”, gdzie udostępniona jest aktualna lista nazwisk posłów Sejmu VII kadencji. Następnie należy wybrać nazwisko posła i wybrać dział „Biura poselskie”. 
Równocześnie podkreślamy, że mając na uwadze powyższe terminy złożenia sprawozdań przez posłów, Kancelaria Sejmu nie dysponuje jeszcze danymi za rok 2014.
Natomiast sprawozdania z wydatkowania kwot ryczałtów przeznaczonych na prowadzenie biura poselskiego z poprzedniej kadencji Sejmu (VI kadencja) są dostępne od 2009 r. w Systemie Informacyjnym Sejmu -> www.sejm.gov.pl -> „Archiwum” -> „VI kadencja 2007-2011”-> „Posłowie” -> „Finanse biura poselskiego”. W pozostałym zakresie (tj. sprawozdania za rok 2007 i 2008) przesyłamy w załączeniu.
Posłowie nie są natomiast zobowiązani prowadzić rejestrów w interesującym Pana zakresie. Tym samym Kancelaria Sejmu nie posiada informacji stanowiących przedmiot wniosku.

Podpisał Jakub Milewski. 

Czy biuro poselskie posła Sikorskiego ujawni harmonogram spotkań i odpowie na zapytania? Publiczne pieniądze wymagają publicznej informacji. 

POZOSTAŁE WPISY
Środa, 5 listopada 2014

Pseudopszczółka z krainy os

Poniedziałek, 3 listopada 2014

Doradca prezydenta Komorowskiego obraził społeczność żydowską?

Piątek, 31 października 2014

Monika, ach Monika!

Środa, 28 maja 2014

SCHIZA W GŁOWIE GŁOWY PAŃSTWA

Środa, 14 maja 2014

OBYWATEL? A KTO TO?

Środa, 30 kwietnia 2014

Analiza szczególnie skomplikowana

Sobota, 6 lipca 2013

Z wiarą i nadzieją - bez euforii

Środa, 29 maja 2013

Komorowski - You can dance

Poniedziałek, 29 kwietnia 2013

"Zimna suka" wśród dzieci

Sobota, 6 kwietnia 2013

Czy Jan Dworak potrafi liczyć?

Czwartek, 28 marca 2013

EUCHARYSTIA - BÓG DAJE SIEBIE

Poniedziałek, 10 grudnia 2012

Pilne przebudzenie, modlitwa, ewangelizacja

Wtorek, 4 grudnia 2012

Troszkę inna norma Michała Boniego

Sobota, 1 grudnia 2012

Powrót do początku

Poniedziałek, 8 października 2012

Środowisko już rośnie

Piątek, 10 sierpnia 2012

Władza o bezczelnej twarzy

Poniedziałek, 6 sierpnia 2012

Codzienność nie gra, codzienność skrzeczy

Poniedziałek, 30 lipca 2012

Najlepsze raty!

Piątek, 27 lipca 2012

Na Sądzie Bożym bez głosowań

Sobota, 21 lipca 2012

Kagańce państwa Partii Miłości

Wtorek, 17 lipca 2012

Jan "Ratka" Dworak

Sobota, 14 lipca 2012

Ideologiczna układanka