logo
Czwartek, 9 lutego 2017

Chciałam prosić o uleczenie kilku chorych.

– Tak, niektórych uleczę w ciągu roku – i przybierając smutniejszy wyraz twarzy – powiedziała:

– Módlcie, módlcie się wiele, czyńcie ofiary za grzeszników, bo wiele dusz idzie na wieczne potępienie, bo nie mają nikogo, kto by się za nie ofiarował i modlił.

I jak zwykle zaczęła unosić się w stronę wschodu.

Fatima, 19.08.1917

Ks. Krzysztof Czapla

Maryja w Fatimie wskazuje na biednych grzeszników, bolejąc nad tym, iż grozi im wieczne potępienie. Tym samym przypomina nam, że grzesznik jest również moim bliźnim, o którym powinienem myśleć i który winien stać się przedmiotem mojej troski. Jeśli kocham tylko tych, którzy mnie kochają, to cóż wielkiego czynię; przecież i poganie, i celnicy, jak uczył Jezus, podobnie czynią (por. Mt 23,5). Prawdziwa miłość bliźniego weryfikuje się w stosunku do tych, którzy na moją miłość nie odpowiadają miłością, a mimo to sam nie ustaję w miłości.

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń