logo
Wtorek, 28 marca 2017

Trwa cierpienie Kościoła i trwa zagrożenie człowieka, a tym samym nie ustaje szukanie odpowiedzi; dlatego wciąż aktualna pozostaje wskazówka, którą dała nam Maryja. Także w obecnym utrapieniu, gdy siła zła w najprzeróżniejszych formach grozi zdeptaniem wiary. Także teraz koniecznie potrzebujemy tej odpowiedzi, której Matka Boża udzieliła dzieciom.

Benedykt XVI, Światłość świata, 2011

Ks. Krzysztof Czapla

Obietnica doznania łask dotyczy każdego, kto poświęci się Niepokalanemu Sercu, a świat doświadczy łaski w postaci nawrócenia Rosji po jej poświęceniu przez Papieża w łączności z biskupami całego świata.

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń