logo
Poniedziałek, 27 marca 2017

Tak, Bóg dał nam znak właśnie w XX wieku. W naszym racjonalizmie i wobec powstających dyktatur On wskazuje nam pokorę Matki, która ukazuje się małym dzieciom i mówi im to, co istotne: wiara, nadzieja, miłość, pokuta.

Można powiedzieć, że ludzie tutaj odnajdują okno. Widziałem w Fatimie, jak setki tysięcy ludzi dzięki temu, co Maryja przekazała małym dzieciom, w pewnym sensie odzyskują wzrok umożliwiający dojrzenie Boga w tym świecie z jego wszystkimi ograniczeniami i całym jego zamknięciem.

Benedykt XVI, Światłość świata, 2011

Ks. Krzysztof Czapla

Jeśli chodzi o poświęcenie Niepokalanemu Sercu, zwraca się uwagę zasadniczo tylko na poświęcenie Rosji, co winno być uczynione przez Ojca Świętego w kolegialnej jedności z biskupami całego świata. Jednak nie możemy skupiać się tylko na tym wątku, gdyż groziłoby to zubożeniem idei poświęcenia poprzez związanie jej jedynie z Papieżem.

 

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń