logo
Piątek, 7 kwietnia 2017

O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

Jan Paweł II, 25 marca 1984

Ks. Krzysztof Czapla

Człowiek XXI wieku znalazł się w swoim zmaganiu ze złem na „krawędzi czasu” i traci, a może już utracił, poczucie sacrum i poczucie grzechu. Zjawiska te zaczynają bowiem przybierać formę choroby, na którą zapada coraz więcej osób, a co najgorsze, nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Dlatego też aktualność orędzia fatimskiego z każdym rokiem wydaje się nawet wzrastać. Przecież daje nam ono bardzo konkretne metody diagnozy stanu duszy człowieka, a zarazem niezmiernie skuteczne środki lecznicze.

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń