logo
Wtorek, 8 sierpnia 2017

W jego życiu dokonuje się przemiana, którą moglibyśmy nazwać radykalną; przemiana z pewnością niezwykła u dziecka w jego wieku. Franciszek podejmuje głębokie życie duchowe, które wyraża się w wytrwałej i żarliwej modlitwie, osiągającej szczyt prawdziwego zjednoczenia mistycznego z Bogiem. To ona też prowadzi go do stopniowego oczyszczenia duchowego poprzez wyrzekanie się przyjemności, a nawet niewinnych zabaw dziecięcych.

św. Jan Paweł II, Fatima, 13 maja 2000 r.

Ks. Krzysztof Czapla

Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi obejmuje również akt poświęcenia się Mu. Papieże Pius XII, Paweł VI i Jan Paweł II wiele uczynili w tym kierunku. Uwieńczeniem tych działań był akt poświęcenia świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi w dniu 25 marca 1984 roku, którego dokonał Jan Paweł II w kolegialnej jedności ze wszystkimi biskupami.

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń