logo
Sobota, 25 marca 2017

Łudziłby się ten, kto sądziłby, że prorocka misja Fatimy została zakończona. Tutaj odżywa ów zamysł Boga, który stawia ludzkości od samych jej początków pytanie: „Gdzie jest brat twój, Abel? […] Krew brata twego głośno woła ku Mnie z ziemi!” (Rdz 4,9). Człowiek może rozpętać cykl śmierci i terroru, ale nie może go zatrzymać… W Piśmie Świętym często widać, że Bóg poszukuje sprawiedliwych, aby ocalić miasto ludzkie, i to samo czyni tutaj, w Fatimie, kiedy pyta: „Czy chcecie ofiarować się Bogu, by znosić wszelkie cierpienia, które On zechce na was zesłać, w akcie zadośćuczynienia za grzechy, przez które jest obrażany i jako błaganie o nawrócenie grzeszników?”.

Benedykt XVI, Fatima, 13 maja 2010

Ks. Krzysztof Czapla

Drugą równie istotną formą nabożeństwa, do którego wzywa Maryja w Fatimie, jest akt poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Wątek dotyczący poświęcenia Rosji jest najbardziej znany i do dziś żywo komentowany ze względu na warunki podane przez Maryję.

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń