logo
Niedziela, 13 sierpnia 2017

Bóg nie chce, aby ktokolwiek zaginął; dlatego dwa tysiące lat temu posłał na ziemię swojego Syna, aby „szukał i zbawił to, co zginęło” (por. Łk 19,10). On zbawił nas przez swoją śmierć na krzyżu. Niech nikt nie udaremnia tego krzyża! Jezus umarł i zmartwychwstał, aby być „pierworodnym między wielu braćmi” (Rz 8,29).

św. Jan Paweł II, Fatima, 13 maja 2000 r.

Ks. Krzysztof Czapla

Fatima przekazuje nam jakże potrzebne i konkretne „lekarstwo” z Nieba, jak zmienić świat, jak stawić tamę złu, które być może napawa nas lękiem. Jest zaproszeniem do współpracy z Matką Bożą, do podjęcia wspólnego wysiłku, by przemienić świat, uczynić go lepszym i ukazać drogę do Boga.

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń