logo
Poniedziałek, 13 marca 2017

Nakazujemy również, aby tegoż dnia [święto Maryi Królowej – 22 sierpnia] ponawiano poświęcenie się rodzaju ludzkiego Niepokalanemu Sercu Maryi. W nim bowiem leży nadzieja nadejścia lepszego wieku, triumfu wiary i chrześcijańskiego pokoju.

Pius XII „Ad Caeli Reginam” z 11.10.1954 r.

Ks. Krzysztof Czapla

Słowa „Bóg pragnie ustanowić na świecie nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca” jednoznacznie dziś kojarzą się nam z Fatimą, ale czy dostrzegamy zawarty w nich imperatyw? Słowa te, jak wiemy, wypowiedziała Maryja w Fatimie 13 lipca 1917 roku. Kult Serca Niepokalanego jest znany. Jest wspomnienie i formularz Mszy Świętej o Niepokalanym Sercu Maryi. Nie zawiera się w tym jednak całość nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. Nabożeństwo to, wskazane przez Maryję w Fatimie, jest o wiele bogatsze, a jego charakter i elementy zostały bardzo konkretnie nakreślone przez Maryję.

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń