logo
Czwartek, 8 czerwca 2017

Przybyłem jako pielgrzym do Fatimy, do tego „domu”, który Maryja wybrała, aby do nas przemówić we współczesnych czasach. Przybyłem do Fatimy, by radować się obecnością Maryi i Jej macierzyńską opieką. Przybyłem do Fatimy, bo do niej zdąża dzisiaj Kościół pielgrzymujący, który z woli Jej Syna jest narzędziem ewangelizacji i sakramentem zbawienia. Przybyłem do Fatimy, żeby się modlić z Maryją i tak licznymi pielgrzymami za współczesną ludzkość, udręczoną nędzą i cierpieniami.

Benedykt XVI, Watykan, 19 maja 2010 r.

Ks. Krzysztof Czapla

Kościół, zatwierdzając objawienia Matki Bożej, zaaprobował również środki ratunku, jakie Niebo zaoferowało człowiekowi wobec zagrożeń. Maryja bowiem w Fatimie nie poprzestała jedynie na pouczeniach i wskazówkach, ale również złożyła bardzo konkretne obietnice, których spełnienie uzależnione jest od naszej, ludzkiej odpowiedzi.

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń