logo
Piątek, 19 maja 2017

Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi i wszystkie ludy, zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat, składając je w Twym macierzyńskim Sercu.

O Serce Niepokalane! Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, które tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

Jan Paweł II, Fatima, 13 maja 1982

Ks. Krzysztof Czapla

Człowiek może wynagrodzić Bogu za wszelkie zło i grzech nie swoją własną mocą, lecz tylko jednocząc się z jedyną i doskonałą ofiarą Jezusa Chrystusa. Dokonuje się to w Eucharystii. W czasie tej bezkrwawej ofiary Zbawiciel składa swoje Ciało i Krew, które wziął z Maryi Dziewicy; Ona bowiem jest Matką Jego Mistycznego Ciała. To zjednoczenie w Eucharystii i składane przez nas zadośćuczynienie Bogu staje się pełniejsze, jeśli czynimy to razem z Maryją, poświęciwszy się Jej Niepokalanemu Sercu.

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń