logo
Środa, 2 sierpnia 2017

Dwoje pastuszków musiało również znieść silne naciski ze strony tych, którzy przemocą lub groźbami próbowali ich zmusić do odwołania wszystkiego lub do ujawnienia powierzonych im tajemnic. Nawzajem dodawali sobie odwagi, pokładając ufność w Bogu i w pomocy „tej Pani”, o której Franciszek mówił, że „jest naszą przyjaciółką”. Ze względu na swoją wierność Bogu stali się dla dzieci i dorosłych świetlanym wzorem poddania się, z prostotą i ofiarną uległością, przemieniającemu działaniu łaski Bożej.

św. Jan Paweł II, Watykan, 17 maja 2000 r.

Ks. Krzysztof Czapla

Matka Boża prosi, by Jej towarzyszyć przez 15 minut, rozmyślając o tajemnicach różańcowych, zatem nie zapominajmy o tym! Zwróćmy uwagę na to, by nie utożsamiać rozważań w czasie odmawiania Różańca z rozmyślaniem o tajemnicach różańcowych. Ta chwila medytacji, niezależnie od modlitwy różańcowej, jest niezmiernie istotna i stanowi dla nas wielkie wyzwanie.

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń