logo
Środa, 15 marca 2017

Jeśli Kościół zaakceptował orędzie z Fatimy, stało się tak przede wszystkim dlatego, że orędzie to zawiera prawdę i wezwanie samej Ewangelii. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mt 1,15); są to pierwsze słowa, jakie Mesjasz skierował do ludzkości. Orędzie z Fatimy jest w swej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty, tak jak Ewangelia. Wołanie to rozległo się na początku XX wieku i stąd zostało skierowane szczególnie do tego stulecia. […] Wołanie zawarte w orędziu Maryi z Fatimy jest tak głęboko zakorzenione w Ewangelii i w całej Tradycji, że Kościół czuje, iż orędzie to nakłada na niego obowiązek wysłuchania go.

Jan Paweł II, Fatima, 13 maja 1982 r.

Ks. Krzysztof Czapla

Potrzebna jest wiedza o objawieniach Matki Bożej w Fatimie i wiara w nadprzyrodzoną moc objawień. „Będziecie mi świadkami aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Przejęci słowami Chrystusa apostołowie chcieli być świadkami. Czy i Ty tego chcesz? Jeśli chcesz „stanąć po stronie Boga”, głoś fatimskie przesłanie Maryi!

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń