logo
Czwartek, 29 czerwca 2017

Rocznica stulecia objawień… to moment historyczny, najbardziej właściwy do wyrażenia uwielbienia i wdzięczności wobec Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, za szczególny znak Jego Miłości dany nam za pośrednictwem Maryi. Jan Paweł II kiedyś napisał, że ze wszystkich znaków, charakterystycznych dla XX wieku, „Fatima […] pozwala nam dostrzec Rękę Boga, przewidującego, opiekuńczego i litościwego Ojca, także w XX wieku”.

ks. bp António Augusto dos Santos Marto, ordynariusz diecezji Leiria-Fatima

Ks. Krzysztof Czapla

Spotkania Matki Bożej z dziećmi w Fatimie rozpoczynały się od pytania o gotowość do pokuty i ofiary. Najlepsza z Matek zwróciła się do trójki małych dzieci, przy pierwszym spotkaniu, z prośbą dotyczącą przyjęcia cierpienia. Anioł również skierował do fatimskich pastuszków podobne wezwanie. Czy zatem w obecnych czasach nie potrzeba nam zastanowienia się nad sensem ofiary, pokuty, wyrzeczenia? Czyż mentalność współczesnego nam świata nie idzie w zupełnie przeciwnym kierunku?

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń