logo
Sobota, 3 czerwca 2017

Powodowana macierzyńską troską, Najświętsza Panna przybyła tutaj, do Fatimy, ażeby zażądać od ludzi, by „nie znieważali więcej Boga, naszego Pana, który dosyć już został znieważony”. Przemawia, bo jako Matka boleje, kiedy zagrożony jest los Jej dzieci. Dlatego wzywa pastuszków: „Módlcie się, wiele się módlcie i umartwiajcie się w intencji grzeszników; wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie modli się za nie ani nie umartwia”.

św. Jan Paweł II, Fatima, 13 maja 2000

Ks. Krzysztof Czapla

Zauważmy, jak wiele osób przywiązuje wagę do domniemanej treści fatimskiej tajemnicy, która podobno do dziś nie została ujawniona. A czy z taką samą determinacją odnoszą się one do treści fatimskich objawień zatwierdzonych przez Kościół?

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń