logo
Sobota, 5 sierpnia 2017

Franciszek, jeden z trojga wybranych, opowiadał później: „Płonęliśmy w tej światłości, którą jest Bóg, ale nie spalaliśmy się. Jaki jest Bóg? Nie można tego powiedzieć. Tego naprawdę ludzie nigdy nie mogą powiedzieć”. Bóg: światłość, która płonie, ale nie spala. Tego samego doświadczył Mojżesz, gdy ujrzał Boga w krzewie gorejącym; Bóg powiedział mu wtedy, że boleje nad zniewoleniem swojego ludu i postanowił go wyzwolić za pośrednictwem Mojżesza: „Ja będę z tobą” (por. Wj 3,2-12). Ci, którzy przyjmują tę obecność, stają się przybytkiem, a w konsekwencji „krzewem gorejącym” Najwyższego.

św. Jan Paweł II, Fatima, 13 maja 2000 r.

Ks. Krzysztof Czapla

Fatima pozostaje nadal aktualna, wciąż jest dla nas wezwaniem do konkretnych działań. Przesłanie fatimskie jest bowiem naznaczone warunkowością, słowo „jeżeli” pojawia się wielokrotnie i nie możemy o nim zapomnieć. Obietnice Maryi spełnią się, jeżeli my wypełnimy to, o co Ona nas prosi.

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń