logo
Piątek, 28 kwietnia 2017

Dobrze będzie z okazji tego oddania się osobistego Najśw. Pannie postanowić sobie czcić Ją co dzień przez jakieś uczynki pobożne i dobrowolne umartwienia.

Najlepiej jednak będzie dostosować się do tego, czego sobie Ona sama w słynnych objawieniach Serca Swojego w Fatimie życzyła.

Prócz bowiem poświęcenia się Niepokalanemu Jej Sercu do najistotniejszych części naszego do Niej nabożeństwa należą:

1. Codzienne odmawianie różańca, polecane przez Matkę B. Różańcową przy każdym ukazaniu się Jej.

2. Pierwsza sobota miesiąca, która ma być poświęcona Niepokalanemu Sercu Marii i obchodzona przez Komunię św. wynagradzającą i ofiary.

Ks. Kazimierz Wilczyński TJ, Poświęcenie Polski Niepokalanemu Sercu Marii, Kraków 1946 r.

Ks. Krzysztof Czapla

Fatima nie jest przesłaniem mającym na celu zaspokojenie naszej ludzkiej ciekawości dotyczącej przyszłych losów świata, lecz jest konkretnym wezwaniem, wskazaniem drogi, co należy uczynić, by ratować świat przed złem, a dusze przed piekłem. Fakt objawień, jak i sama treść Orędzia Fatimskiej Pani nie pozostawia co do tego żadnych wątpliwości.

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń