logo
Poniedziałek, 24 kwietnia 2017

Jak zatem należy postrzegać różaniec w odniesieniu do Eucharystii?

Sądzę, że po liturgicznej modlitwie ofiary Mszy świętej odmawianie różańca, ze względu na pochodzenie i wzniosłość modlitw, z jakich on się składa, oraz tajemnic Odkupienia, które przypominamy i rozważamy w każdej dziesiątce, jest modlitwą najbardziej miłą Bogu spośród wszystkich, jakie możemy zanosić do Niego, a tym samym bardzo owocną dla naszych dusz. Gdyby tak nie było, Nasza Pani nie zalecałaby go tak mocno.

S. Łucja, Apele Orędzia Fatimskiego

Ks. Krzysztof Czapla

 Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi to również akt poświęcenia się Sercu Niepokalanemu. Pius XII, Paweł VI i Jan Paweł II wiele uczynili w tym kierunku. Uwieńczeniem podjętych działań był akt poświęcenia świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi w dniu 25 marca 1984 r., którego dokonał Jan Paweł II w kolegialnej jedności ze wszystkimi biskupami. Słowa s. Łucji, że akt ten jest wypełnieniem prośby Matki Bożej, mogą sugerować, iż dziś prośba ta jest już nieaktualna. Czy jednak jednorazowe poświęcenie wypełnia prośbę Maryi?

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń