logo
Wtorek, 2 maja 2017

Nie wszystkie jednak życzenia Matki Najświętszej zostały spełnione.

W objawieniach nie ograniczyła się Matka Najświętsza do wezwań pokutno-poprawczych, ale ujawniła ludzkości sposób uzyskania Łaski Bożej, której – jak wiemy – nie można zasłużyć, tylko wymodlić, wyprosić lub wybłagać. Tym środkiem wybłagania ma być prócz różańca kult Niepokalanego Serca Maryi w formie przyjmowania Komunii św. wynagradzającej w pierwsze soboty każdego miesiąca. Jeżeli ludzkość z tego środka skorzysta – będzie ocalona.

Czy można być głuchym i zatwardziałym na to wezwanie?

Już sama miłość i wdzięczność, jeżeli nie instynkt samozachowawczy, nakazuje uwzględnić słowa Maryi i do treści ich się zastosować.

Czas najwyższy zadośćuczynić życzeniu Matki Najświętszej, zwłaszcza że „periculum in mora”.

Tygodnik „Niedziela”, nr 41, 1947 r.

Ks. Krzysztof Czapla

Maryja nie pozwala nam przejść obojętnie wobec przesłania, które przekazała w Fatimie. Daje nam wiele argumentów, byśmy czuli się wezwanymi do obowiązku, by pochylić się nad treścią Jej orędzia.

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń