logo
Sobota, 7 stycznia 2017

Nagle zobaczyliśmy tego samego Anioła przed nami:

– Co robicie? Módlcie się! Módlcie się dużo! Serca Jezusa i Maryi chcą przez was okazać (światu) wiele miłosierdzia. Ofiarujcie bezustannie Największemu modlitwy i umartwienia.

– Jak mamy się umartwiać? – zapytałam.

– Z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofiarę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi On jest obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników. W ten sposób ściągniecie pokój na waszą Ojczyznę. Jestem Aniołem Stróżem Portugalii. Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z poddaniem cierpienia, które wam Bóg ześle.

Fatima 1916, Wspomnienia s. Łucji

Ks. Krzysztof Czapla

Poświęcenie Niepokalanemu Sercu Maryi miało miejsce w Polsce. Potrzeba nam wynagrodzenia. Bóg dalej pyta, czy są sprawiedliwi, którzy chcą świadomie wynagradzać, zadośćuczynić za grzechy, błagać o nawrócenie grzeszników. Dopóki tego nie będzie, Fatima się nie wypełni – nie przyjdzie czas nawrócenia Rosji, pokoju, tryumfu Niepokalanego Serca.

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń