logo
Wtorek, 16 maja 2017

Jeśli Kościół zaakceptował Orędzie z Fatimy, stało się tak przede wszystkim dlatego, że Orędzie tozawiera prawdę iwezwanie samej Ewangelii. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mt1,15); są to pierwsze słowa, jakie Mesjasz skierował do ludzkości.
Orędzie z Fatimy jest wswej istocie wezwaniem do nawrócenia i pokuty,
tak jak Ewangelia. J

Jan Paweł II, Homilia, Fatima,1982 r

Ks. Krzysztof Czapla

Poświęcenie Rosji Niepokalanemu Sercu jest istotnym elementem Orędzia z Fatimy; dokonanie tego aktu ma zaowocować przemianą świata. Dlatego też Kościół, skoro uznał treść objawień fatimskich, podjął również wysiłki, by czynem odpowiedzieć na wezwania Maryi.

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń