logo
Wtorek, 30 maja 2017

W kolegialnej jedności z Pasterzami, w komunii z całym ludem Bożym rozsianym po świecie, odnawiam dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego. Wszyscy powierzamy się Tobie z ufnością. Postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem człowieka: niechaj nie ciąży nam zmęczenie, trud niech nie opóźnia naszych kroków, przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca. Maryjo, Matko Odkupiciela, zawsze bądź Matką dla wszystkich, czuwaj nad naszą wędrówką i spraw, byśmy w niebie pełni radości oglądali Twojego Syna. Amen.

Jan Paweł II, Akt zawierzenia świata Matce Bożej, Fatima, 13 maja 1991

Ks. Krzysztof Czapla

 

Świętując 100. rocznicę objawień w Fatimie, pragniemy powracać do pierwotnej gorliwości i wierności fatimskiemu orędziu. Niech zatem zwłaszcza w dniu 22 sierpnia łączy nas wszystkich, kochających Maryję, wspólna modlitwa poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu zgodnie z wezwaniem skierowanym do całego Kościoła przez Ojca Świętego Piusa XII w 1954 roku. Niech będzie to nasz wspólny wkład, by przybliżył się czas tryumfu Niepokalanego Serca Maryi.

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń