logo
Środa, 8 marca 2017

Najświętsza Maryja Panna obiecała odłożyć bicz wojny na później, jeśli to nabożeństwo [pierwszych sobót] będzie propagowane i praktykowane. Możemy dostrzec, że odsuwa Ona tę karę stosownie do wysiłków, jakie są podejmowane, by je propagować. Obawiam się jednak, że mogliśmy uczynić więcej, niż czynimy, i że Bóg, mniej niż zadowolony, może podnieść ramię swego Miłosierdzia i pozwolić, aby świat był niszczony przez to oczyszczenie. A nigdy nie było one tak straszne, straszne„.

S. Łucja do o. José Aparicio da Silva 20 czerwca 1939 r.; cyt. za: A.M. Martins, Fatima Way of Peace, Devon 1989, s. 12-13

Ks. Krzysztof Czapla

Dzień objawień i cała bogata tradycja z nim związana, będąca dziękczynieniem za dar objawień, nie może być jedynym sensem fatimskiej pobożności. Składać dziękczynienie za dar z Nieba, podtrzymywać żywą pamięć jest czymś chwalebnym i godnym uznania, lecz nie może stać się celem samym w sobie.

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń