logo
Czwartek, 1 czerwca 2017

Fatimy rozpowszechnia się na cały świat orędzie nawrócenia i nadziei, które zgodnie z chrześcijańskim objawieniem jest głęboko wpisane w dzieje. Odwołując się do życiowych doświadczeń, wzywa ono wierzących, aby modlili się usilnie o pokój na świecie i aby przez pokutę otwierali serca na nawrócenie. Jest to najprawdziwsza Ewangelia Chrystusa, przypomniana naszemu pokoleniu, szczególnie dotkliwie doświadczonemu przez dziejowe wydarzenia. Wezwanie, jakie Bóg skierował do nas za pośrednictwem Najświętszej Panny, w pełni zachowuje do dziś swą aktualność.

Jan Paweł II, Watykan, 17 maja 2000 r.

Ks. Krzysztof Czapla

Dzieje naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce pokazują, iż mimo że przychodzą nowe czasy, a wraz z nimi inne zagrożenia i niepokoje, to jednak w polskiej duszy pozostała świadomość, że Maryja dana jest nam ku pomocy i obronie. Wrażliwe serce Narodu usłyszało również głos Matki, który rozległ się w Fatimie, i spostrzegło odpowiedź Portugalii, a ponadto nie pozostało obojętne na to, co działo się wówczas w Kościele.

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń