logo
Sobota, 27 maja 2017

Okaż się Matką jedności i pokoju. Niechaj nadejdzie kres przemocy i niesprawiedliwości wszędzie tam, gdzie one istnieją, niech w rodzinach rozkwita jedność i zgoda, a pomiędzy narodami wzajemne zrozumienie i szacunek; niechaj pokój, prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim! Maryjo, daj światu Chrystusa, który jest naszym pokojem. Niechaj narodów nie dzieli już nienawiść i pragnienie zemsty; świat zaś niech nie ulegnie mirażom fałszywego dobrobytu, który zabija godność osoby i wystawia na nieustanne ryzyko całe stworzenie.

Jan Paweł II, Akt zawierzenia świata Matce Bożej, Fatima, 13 maja 1991 r.

Ks. Krzysztof Czapla

„Człowiek może rozpętać cykl śmierci i terroru, ale nie może go zatrzymać” – przypomniał w Fatimie Benedykt XVI. Ludzkie środki są niewystarczające, a więc takich nie ma co szukać. Konieczne są zatem środki z Nieba. Wsłuchajmy się zatem w głos z Nieba, które otworzyło się nad Fatimą w 1917 roku.

Archiwum
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń