logo
Jan Maria Jackowski
Tęcza zamiast krzyża nad Giewontem
Sobota, 6 grudnia 2014

Telewizja publiczna podjęła kampanię reklamową promującą związki jednopłciowe. Spot „Najbliżsi obcy” – według Instytutu Ordo Iuris – kwestionuje konstytucyjny ład Rzeczypospolitej, którego istotnym elementem jest małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Przedmiotowy spot nie tylko propaguje związki pozamałżeńskie, ale dodatkowo zaleca ich instytucjonalizację, podważając i relatywizując tym samym szczególny charakter ochrony, jaki należy się na mocy art. 18 Konstytucji małżeństwu jako związkowi kobiety i mężczyzny. Tymczasem Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, wyłoniona przez rządzący Polską obóz władzy, mimo bardzo licznych protestów i skarg różnych środowisk, nie tylko nie dostrzega oczywistego naruszenia misji telewizji publicznej, ale wręcz afirmuje to działanie nadawcy publicznego.

Symptomatyczne jest usunięcie krzyża na Giewoncie w spocie MSZ, a także fakt, że nie ma go na sztandarze rycerza podczas bitwy na ulicach Warszawy oraz na mitrze wielkiego księcia Witolda w obrazie nawiązującym do „Bitwy pod Grunwaldem” Jana Matejki. Pokrętne tłumaczenia autora filmiku oraz ministerstwa nie zmienia faktu, że trudno tego działania nie uznać za wpisywanie się rządu w strategie dechrystianizacyjne, szczególnie modne i silne w Unii Europejskiej.

Skandale ze spotami TVP i MSZ stanowią kolejną odsłonę działań obozu władzy ukazującą wypieranie dziedzictwa chrześcijańskiego z przestrzeni publicznej. Resort edukacji dopuścił do użytku podręczniki do V i VI klasy szkoły podstawowej promujące okultyzm i satanizm. To rząd PO – PSL podpisał i dąży do ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej, która nakłada na sygnatariuszy obowiązek walki z chrześcijańskim dorobkiem cywilizacyjnym. Niedawno PO przeforsowała przy okazji ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego rozwiązania, które otwierają furtkę do zalegalizowania w Polsce „małżeństw” jednopłciowych.

W samorządowej kampanii wyborczej, w spocie reklamującym Platformę po słowach spierających się ze sobą polityków: „Potraficie tylko zdejmować krzyże i błaznować, jesteście wszyscy jak dzieci”, premier Ewa Kopacz zamyka szklane drzwi i mówi, zwracając się do wyborców: „Wiem, że macie tego dość, czuję to samo. Chcę, by samorządowcy nie zajmowali się bzdurami, ale rozwiązywali wasze problemy”. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki o sprawie powiedział jednoznacznie: „Niedobrze się dzieje, jeśli w polityce pojawiają się sugestie, że spory o miejsce krzyża w przestrzeni publicznej to ’bzdura’”.

Nurt postoświeceniowy, jakim jest zainfekowana UE, uważa religię, a szczególnie chrześcijaństwo, za przeszkodę w zbudowaniu „nowego świata”. Dechrystianizacja w ostatnich latach nie opiera się już wprost na ideologii marksizmu-leninizmu z jej materializmem dialektycznym i „światopoglądem naukowym” jak w czasach PRL. W III RP orężem stała się lansowana w Unii Europejskiej koncepcja „neutralności światopoglądowej państwa”, tworzona przez zlepek negatywnych pozostałości komunizmu i najgorszych cech zachodniego materializmu praktycznego. Zmieniły się więc metody, ale nie zmienił się cel. Pod hasłami postępu, świeckości, demokracji, pluralizmu i tolerancji skrywane jest dążenie do wyrugowania obecności Boga w życiu publicznym.

Charakterystyczne jest to, że przedstawiciele obozu władzy, wiedząc, że Polacy w znakomitej większości są wierzący, w swoich działaniach posługują się obłudą. Z jednej strony na pokaz lubią podkreślać przywiązanie do wartości chrześcijańskich i fotografować się z ludźmi Kościoła, z drugiej, mniej lub bardziej subtelnie, walczą z dziedzictwem chrześcijańskim. Zgodnie z porzekadłem: Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek.

Nasz DziennikPozostałe felietony:
Sobota, 27 grudnia 2014
Sobota, 20 grudnia 2014
Sobota, 13 grudnia 2014
Sobota, 29 listopada 2014
Sobota, 22 listopada 2014
Sobota, 25 października 2014
Sobota, 18 października 2014
Sobota, 11 października 2014
Sobota, 4 października 2014
Sobota, 27 września 2014
Sobota, 20 września 2014
Sobota, 13 września 2014
Sobota, 6 września 2014
Sobota, 23 sierpnia 2014
Sobota, 16 sierpnia 2014
Sobota, 9 sierpnia 2014
Sobota, 2 sierpnia 2014
Sobota, 26 lipca 2014
Sobota, 19 lipca 2014
Sobota, 12 lipca 2014
Poniedziałek, 30 czerwca 2014
Sobota, 21 czerwca 2014
Sobota, 14 czerwca 2014
Sobota, 7 czerwca 2014
Sobota, 24 maja 2014
Sobota, 17 maja 2014
Sobota, 26 kwietnia 2014
Sobota, 19 kwietnia 2014
Sobota, 12 kwietnia 2014
Sobota, 5 kwietnia 2014
Sobota, 29 marca 2014
Sobota, 1 marca 2014
Sobota, 15 lutego 2014
Sobota, 18 stycznia 2014
Sobota, 11 stycznia 2014
Sobota, 4 stycznia 2014
Sobota, 21 grudnia 2013
Sobota, 14 grudnia 2013
Sobota, 23 listopada 2013
Sobota, 16 listopada 2013
Sobota, 2 listopada 2013
Sobota, 19 października 2013
Sobota, 12 października 2013
Sobota, 28 września 2013
Sobota, 21 września 2013
Sobota, 14 września 2013