logo
logo
Czwartek,
31 grudnia 2015
Ekonomia i polityka

OFE a industrializacja

zdjęcie
prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak
Były członek Rady Polityki Pieniężnej, pracownik Katedry Bankowości Szkoły Głównej Handlowej

W Polsce funkcjonuje 14 powszechnych towarzystw emerytalnych (PTE), które zostały powołane specjalnie do tego, aby zarządzać i administrować otwartym funduszem emerytalnym (OFE). PTE zarządzają funduszami emerytalnymi, do których trafia składka w wysokości 2,8 procent płacy brutto.

Zmiany w systemie emerytalnym przeprowadzone przez poprzedni rząd spowodowały, że pozostała część akcyjna OFE zarządzana jest przez 14 PTE. W efekcie niekorzystnej sytuacji na krajowym rynku akcji oraz w wyniku  zmian regulacyjnych, zarządzający OFE nie mając dużego wyboru w większym stopniu decydują się na zakup akcji zagranicznych.  Mamy zatem do czynienia z wypływem z Polski kapitału, który mógłby być wykorzystywany do celów inwestycyjnych w kraju.

Wśród inwestorów na rynku kapitałowym panuje powszechne przekonanie, że nowy rząd podejmie działania w celu likwidacji OFE. Nie bez wpływu na takie przekonanie miała opinia Trybunału Konstytucyjnego (TK) dotycząca zmian w OFE przeprowadzonych przez poprzedni rząd. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że reforma OFE jest zgodna z Konstytucją. Za zgodne z ustawą zasadniczą zostały uznane prawie wszystkie zakwestionowane zapisy ustawy zmieniającej zasady funkcjonowania OFE. Jedynym wyjątkiem jest zakaz reklamy, jakie na fundusze nałożyła ustawa. Ten zapis sędziowie uznali na niezgodny z Konstytucją. Pozytywny wyrok oznacza, że państwo nie będzie musiało zwrócić otwartym funduszom emerytalnym 150 miliardów złotych, które na mocy reformy zostały w 2014 r. przetransferowane do ZUS.

Trybunał Konstytucyjny jednoznacznie stwierdził, że nasze składki w OFE są środkami publicznymi, zatem państwo może nimi dysponować. Komentarze po wyroku TK zwracały uwagę, że wyrok ten zachęca przyszłych rządzących do kolejnego skoku na oszczędności zgromadzone w funduszach. Błędem byłaby całkowita likwidacja OFE połączony z transferem środków do ZUS.  Możliwe jest jednak efektywne wykorzystanie srodków OFE do finansowania projektow rozwojowych.

Realne jest utworzenie jednego PTE na bazie  14 obecnie  istniejących.   W konsekwencji  nastąpiłby  transfer środków do jednego  portfela zarządzanego przez jeden   Otwarty Fundusz Emerytalny.  Przy instytucji tej można by utworzyć specjalny wehikuł finansowy specjalnego przeznaczenia.  który emitowałby  wlasne obligacje inwestycyjne. Jego papiery dlużne byłyby  w pełni zabezpieczone  akcjami zarządzanymi przez OFE. Obligacje utworzonego wehikułu finansowego miałyby zatem pełne zabezpieczenie. Z funduszy pozyskanych w wyniku   emisji obligacji wehikuł finansowy mogłyby finansować   duże projekty inwestycyjne. Priorytetowymi kierunkami inwestowania mogłyby być  takie branże jak energetyka i przemysl stoczniowy. Mogłyby więc przyjmować  nazwę obligacji energetycznych  i  obligacji stoczniowych.

Fakt i iż akcje należące do OFE  pełniłyby funkcję zabezpieczenia obligacji  inwestycyjnych  nie oznacza, ze   działalność OFE uległaby zamrożeniu. Cały system funkcjonowałby nadal   na dotychczasowych zasadach.   Dla lokujacych  swoje  skladki emerytalne  w OFE prawie  nic nie uległoby zmianie. Jedynym wyjątkiem byłby brak wyboru  PTE co i tak  nie miało dotąd znaczenia. Róznice w  dotychczasowym funkcjonowaniu 14  OFE były bowiem dla obywateli  niezauważalne,  a ich wybór był iluzoryczny.  W całym przedsięwzięciu chodzi o to, aby zjeść ciastko i je mieć.

Proponowane  zmiany mogą dodatkowo doprowadzić do zmniejszenia kosztów zarządzania środkami OFE.  Będzie również możliwe   efektywniejsze  zarządzanie  nimi, co   umożliwi  zdobycie  dodatkowego kapitału na cele inwestycyjne.

Istnieje zapewne ryzyko  negatywnego odbioru zmian przez inwestorów giełdowych, Wydaje się jednak, że powodzenie proponowanego  przedsięwziecia i wywołane tym  ożywienie wzrostu gospodarczego przywróci zaufanie  rynku giełdowego.  Istotne  jest znalezienie kapitału na finansowanie  kluczowych dla gospodarki  projektów  inwestycyjnych. Emisja obligacji   energetycznych i stoczniowych   taką możliwośc stwarza.

POZOSTAŁE WPISY
Czwartek, 14 lipca 2016

Czas repolonizować banki

Piątek, 24 czerwca 2016

Brexit a gospodarka Polski

Środa, 22 czerwca 2016

Przewrót kopernikański w Międzynarodowym Funduszu Walutowym

Środa, 27 kwietnia 2016

Podwójna miarka agencji ratingowych

Sobota, 9 kwietnia 2016

Czas skończyć z niewolnictwem rynkowym

Piątek, 25 marca 2016

Czas na patriotyzm ekonomiczny

Niedziela, 20 września 2015

Obietnice podatkowe władzy dla naiwnych

Poniedziałek, 7 września 2015

Sojusz dla Bezpieczeństwa

Sobota, 22 sierpnia 2015

Niebezpieczny prezent budżetu na przyszły rok

Środa, 19 sierpnia 2015

Inwestycje unijne bez głowy

Wtorek, 21 lipca 2015

Polska coraz mniej konkurencyjna

Środa, 1 lipca 2015

Podatkowe sito coraz bardziej dziurawe

Niedziela, 17 maja 2015

Czy dobrze wykorzystaliśmy fundusze Unii Europejskiej ?

Środa, 13 maja 2015

Czerwone światło dla władzy za podatki

Sobota, 28 marca 2015

Zatrzymać kapitał w Polsce

Wtorek, 10 lutego 2015

Wyprowadzanie oszczędności Polaków za granicę w białych rękawiczkach

Niedziela, 15 czerwca 2014

Gospodarcze sukcesy na papierze

Sobota, 17 maja 2014

Oszczędności Polaków emigrują za granicę

Środa, 16 kwietnia 2014

"Szczodrzy dla obcych i obojętni dla swoich"

Niedziela, 9 marca 2014

Słabi wśród przyjaciół

Niedziela, 26 stycznia 2014

Bronić uczciwą konkurencję

Sobota, 28 grudnia 2013

Kapitał nie zna granic

Wtorek, 26 listopada 2013

Płaca godziwa

Środa, 23 października 2013

Fundusze europejskie a wzrost biedy w Polsce

Sobota, 21 września 2013

OFE narzędziem wyborczym

Niedziela, 8 września 2013

Jak doganiamy świat?

Sobota, 10 sierpnia 2013

Słony rachunek za bezinteresowną pomoc

Sobota, 6 lipca 2013

Policja skarbowa zapuka do nas nocą

Piątek, 21 czerwca 2013

Krzyk Zielonej Wyspy nad Wisłą

Wtorek, 4 czerwca 2013

Zdolni uczniowie dzikiego kapitalizmu

Niedziela, 5 maja 2013

Czy dobrze wydajemy fundusze Unii Europejskiej?

Środa, 27 marca 2013

Obietnice władzy

Niedziela, 10 marca 2013

Kto ponosi koszty kryzysu

Niedziela, 3 lutego 2013

Sprawiedliwość silnych czyli jak dzielimy polski chleb

Poniedziałek, 31 grudnia 2012

Jak pomoc Unii Europejskiej zwiększyła dobrobyt Polaków

Niedziela, 23 września 2012

Kongres Kobiet w obronie płci pięknej

Sobota, 15 września 2012

Uzdrawianie budżetu, czyli jak smakuje władza

Niedziela, 9 września 2012

Lament bankierów, czyli zawsze za mało

Sobota, 1 września 2012

Zdrowy rozsądek zastępuje euro

Niedziela, 19 sierpnia 2012

Zapaść polskiej nauki czyli wojna władzy z inteligencją

Poniedziałek, 13 sierpnia 2012

Wolny rynek dla naiwnych

Wtorek, 7 sierpnia 2012

Dziura w ubezpieczeniach społecznych szansą dla Polski

Środa, 1 sierpnia 2012

Bogaci najemnicy i biedni biznesmeni, czyli transformacja komunistycznych liberałów

Piątek, 27 lipca 2012

Banki-córki uczą banki-matki, czyli transfer kasy za granicę

Niedziela, 22 lipca 2012

Dług państwa, czyli zaklinanie liczb

Czwartek, 19 lipca 2012

Założenia do budżetu, czyli wróżenie z fusów

Czwartek, 12 lipca 2012

Liborowy przekręt londyńskich dżentelmenów w melonikach